Město jejich instalaci považuje za užitečné a pro část občanů přinejmenším nutné. Řešením větší bezpečnosti jsou dvě vjezdové brány do města od Doudleb nad Orlicí a od Častolovic a dále několik přechodových míst Na Povidlově, u prodejny Plus, u Obchodní akademie, lékarny Arnika, zemědělské školy a u Arlety. Prvky by měli mimo jiné zviditelnit chodce a zkrátit délku délku souvislého přecházení. „K dokončení jejich výstavby by mělo dojít pravděpodobně za čtrnáct dní,“ uvedl správce majetku města Jiří Mohr. Usnadnění přecházení vítají především starší a tělesně postižení občané. „Zaparkovaná auta podél hlavní silnici akorát brání ve výhledu. Těžko se přechází. Doufám, že současná rekonstukce to vyřeší,“ komentovala problém ve městě Irena Matějusová.