Musí mít připravenou aktovku, penál, sešity, učebnice a spoustu dalších maličkostí, které mají na starosti hlavně maminky. Pro děti, kterým život nachystal překážky v podobě postižení tělesného či mentálního, musí ještě rodiče zajistit osobního asistenta, který bude jejich dítěti pomáhat, aby vše ve škole mohlo zvládnout.

Povinná školní docházka se totiž vztahuje nejen na děti zdravé, ale i na děti s handicapem. Některé jsou integrované do běžných škol, kde mají k dispozici pedagogického asistenta. V mateřských školách či školách speciálních dětem pomáhají osobní asistenti.

Jaká je náplň práce osobního asistenta? Pomáhá při oblékání a svlékání, přesunu z vozíku, při samostatném pohybu, asistuje při podávání jídla, pití a léků, při úkonech osobní hygieny, při použití WC. Ve školách je toto vše velmi důležité proto, aby se dítě mohlo učit – většinou má upravené učební osnovy – v závislosti na stupni svého postižení. Vzdělávání vede děti k podpoře větší samostatnosti a soběstačnosti, stávají se tak méně závislé na dopomoci společnosti, ve které se pak lépe orientují a pohybují.

„Asistenti jsou v hojné míře využíváni i odpoledne. Díky nim se mohou také děti s handicapem zapojovat do různých odpoledních kroužků, stejně jako jejich zdraví spolužáci a kamarádi. Rodiče dále občas využívají službu odpoledního a večerního hlídání dětí – pokud si potřebují něco zařídit, jet na větší nákupy či jen prostě odejít do kina či divadla,“ popisuje další možnosti s asistenty Ilona Mikušová za sdružení Orion.

Toto občanské sdružení je nyní jedinou organizací v rychnovském regionu, která se zabývá problematikou osobní asistence. „Od roku 2007 jsme se stali registrovaným poskytovatelem této sociální služby. Naším úkolem je zajistit dostatek kvalitních osobních asistentů. V současné době zaměstnáváme 30 osobních asistentů, tuto službu využívá více než 80 dětí z celého okresu,“ doplňuje Mikušová.

Práce osobního asistenta je hodně náročná. Aby pochopil problematiku péče o osoby s postižením a dokázal se lépe vyrovnat s případnými problémy, musí absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Je také velmi důležité, aby se dále vzdělával a doplňoval si informace v oblasti různých typů postižení a společně s odborníky pak hledali cestičky, jak nejlépe pomoci přímo konkrétnímu dítěti. Samozřejmostí je, že daná osoba musí mít dobrý vztah k dětem s postižením a zájem o práci s nimi.

„Posláním sociální služby osobní asistence je umožnit dětem s postižením navštěvovat školní a předškolní zařízení, účastnit se volnočasových aktivit – stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Dopomoc osobního asistenta napomáhá integraci dětí s handicapem a zapojuje je do činností, které jsou běžné pro jejich spolužáky a kamarády. Součástí této služby je umožnit rodinám využívat pomoc osobního asistenta v domácnosti,“ vysvětluje další členka sdružení Orion Miroslava Červinková. (oso)

Sociální služby nabízené naším sdružením mají podporu i ze strany Města Rychnova nad Kněžnou, a dalších měst a obcí tohoto regionu, jsou mimo jiné zařazeny v Plánu rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou. Financování této služby je náročné. V první řadě platí rodiče za odebranou službu – za hodiny, kdy asistence probíhala, dále přispívají města a obce našeho okresu, využíváme dotací MPSV a Královéhradeckého kraje. Díky projektu Klíč k handicapu je také část nákladů této služby hrazena z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR - prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více se o našich aktivitách dočtete na webových stránkách www.os-orion.cz.
Zároveň Vás srdečně zveme k návštěvě v našem zařízení. Dne 22.října 2009 budeme mít Den otevřených dveří, ale samozřejmě i v jiné dny Vám rádi představíme naše prostory a seznámíme podrobněji s naší činností.
Za OS ORION Ilona Mikušová a Miroslava Červinková