Památník byl odhalen v roce 1904
Díky Pamětem města Vamberka nad Zdobnicí od Jos. F. Krále se můžeme vrátit do roku 1904, kdy tu byl odhalen památník mistru Janu Husovi:„Ani ne po tříleté horlivé práci podařilo se spolku pro zbudování a vydržování Husova pomníku ve Vamberce odhaliti památník velikému pravdy hlasateli. Pomník, ušlechtilé to dílo dle modelu mladého umělce Kalvody z Prahy, schváleného Uměleckou besedou v Praze, pracoval sochař Koukol z Ústí nad Orlicí Vypíná se ve výši 8 metrů v hořejší části náměstí."

Na slavnost přišlo 
deset tisíc lidí

Na dalších řádcích pokračuje popis slavnosti: „Neděle 3. července 1904 zůstane všem účastníkům v milé upomínce. Ráno kol osmé hodiny začaly sjížděti se povozy, ověnčené národními barvami a nedlouho potom i účastníci přijedší drahou uvítáni u bran slavnostních vítacím a ubytovacím výborem a uvedeni byli do středu města kapelou holickou, řízenou kapelníkem p. Holubem.
O půl jedenácté seřadil se průvod, sestávající ze zástupců městských rad, obecních zastupitelstev, jednot sokolských, hasičských sborů, nár. dělníků, soc. demokratů, severočeské jednoty, různých besed, zpěváckých spolků a veškerého dělnictva továren zdejších, za mostem k Doudlebům, Rychnovu a na Záplaví. V 11 hodin stanul průvod kol pomníku, kde již na 10.000 lidí se kupilo."
V textu je popsán i další průběh oslav. Z počtu delegací, množství účastníků a vřelých slov pisatele můžeme právem usuzovat, že odkazu mistra Jana Husa si Vamberk nesmírně vážil.

To dal najevo i později – v roce 1925 získalo náměstí, kde je socha umístěna, název Husovo náměstí.
Podklady o historii poskytl redakci velmi ochotně Spolek přátel historie Vamberka. K Husovi a krokům svých předchůdců se však hlásí i tamější radnice. Letos se pustila do rekonstrukce pomníku, ta probíhala od poloviny dubna a snahou Vamberka bylo dokončení do 6. července. Povedlo se, rekonstrukce byla dokončena 19. června. A tak všichni, kdo se vypraví do Vamberka – třeba do věhlasného Muzea krajky – uvidí pomník, který je jednou z dominant Husova náměstí, v celé jeho kráse.

Dana Marková