Současný životní styl nahrává nákupům v supermarketech, kde je široký sortiment na jednom místě, navíc se objevil další nepřítel malých obchodníků v podobě internetového obchodu.

Obstát v takové konkurenci se rovná zázraku, není divu, že mnozí živnostníci končí a najít v menších městech knihkupectví nebo prodejnu s českým textilem je už téměř nemožné. Na mnohých místech se však situace zhoršuje a dochází na další komodity.

Tento trend se nevyhnul ani Opočnu. Tak třeba klasické řeznictví už tu nefunguje pěkně dlouho, přitom před necelými dvaceti lety se tu uživili řezníci dva. A málokdo by uvěřil, že na začátku minulého století jich mělo Opočno osm.

„V archivu máme hodně materiálů, s jejichž pomocí jsme schopni doložit, kde který živnostník sídlil. Velkým pomocníkem je i Stručný průvodce a adresář města Opočna", ukazuje Luděk Hamáček z opočenské letopisecké komise publikaci, která vznikla v tiskárně Jana Sluky v roce 1901 a město Opočno vydalo předloni její přetisk.

„Je až na podiv, že se všichni ti řemeslníci uživili. Nejspíš tenkrát ještě platilo, že řemeslo má zlaté dno," upozorňuje Luděk Hamáček na velké množství živnostníků uvedených v adresáři, kde jsou vypsány všechny profese, tak např. obuvníků mělo Opočno deset.

A nesídlili tu jen malí řemeslníci. V prvních desetiletích minulého století byly v Opočně dvě světoznámé továrny, knížecí velkostatek, cukrovar, několik kamenných lomů, charitativní ústavy atd. „Dokonce zde měl sídlo i okresní soud s věznicí. A nemocnici mělo Opočno už v roce 1838," doplňuje další důležité údaje Luděk Hamáček.

Ale zpět k malým živnostem. Které řemeslo kvetlo nejvíc? V Opočně to asi bylo pohostinství, na mapě z roku 1900 je nejrůznějších hospod a hospůdek celkem patnáct.

Zdá se, že svět, v němž nejen hospody a hospůdky, ale i nejrůznější krámky vítaly zákazníka takřka na každém rohu, je už nenávratně pryč. Naštěstí zůstávají staré snímky, nad nimiž se dá vzpomínat nebo si aspoň představovat dobu, kdy se nakupovalo „v malém" a kdy nešlo jen o nákup, ale také o sousedské „poklábosení".

Nový seriál každou sobotu

Vydejte se s námi po stopách dnes již zaniklých firem, řemeslníků či malých živnostníků v Opočně. Každou sobotu se dozvíte zajímavé informace a na fotografiích budete moci zjistit, kde kdysi obchod nebo dílna fungovala a co je na místě nyní. Pojďte se podívat do historie…

Dana Marková