Občanské sdružení Ekors chce, aby se imise z častolovické firmy Orsil měřily celý rok

„Podali jsme žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci 500 tisíc korun na měřicí stanici. Teď čekáme, zda nám ji ministerstvo přidělí,“ uvedl předseda sdružení Ekors Vladimír Vomáčka.

Výhoda stálé stanice spočívá v tom, že měří za všech povětrnostních podmínek i při jakémkoli objemu výroby v Orsilu. Jiná měření mohou mít pouze příležitostný charakter.

Podle Integrovaného registru znečištění vypustil Orsil v roce 2005 téměř čtyři tisíce kilogramů nebezpečného formaldehydu, v roce 2007 už to bylo jen 1290 kilogramů. Přesné údaje za loňský rok zatím nebyly zveřejněny, čísla jsou ale opět nižší. Orsil tedy vykazuje meziroční pokles vypouštěných zplodin. Přesto je firma podle údajů registru z roku 2007 stále největším znečišťovatelem ovzduší v kraji.

„Nechceme nic jiného, než zjistit pravdu, kolik zplodin celý rok dýcháme. Když továrna jede naplno, nedá se tu vydržet,“ dodal Vomáčka. Sdružení Ekors zatím o svém záměru neinformovalo Městský úřad. „Do požadavků na rozpočet pro tento rok sice byl zahrnut návrh na částku 200 tisíc korun na ochranu životního prostředí, konkrétně na spoluúčast při měření imisí v obci. Nepocházel však od sdružení,“ uvedla starostka Častolovice Martina Bělková. Obec tento návrh nepodpořila.

„Nebylo zcela jasné, jak by se se získanými informacemi nakládalo. S firmou Orsil jednáme a každoročně se snižující emise svědčí o jejich ochotě vyjít nám vstříc,“ dodala Bělková.

Sama firma Orsil se instalaci měřicí stanice nebrání. „Záměr vítáme. Očekáváme potvrzení dobrých výsledků naměřených v minulosti. Jen v minulém roce jsme do snižování emisí investovali 30 milionů korun,“ uvedla za Saint–Gobain Orsil Lucie Vejačková.

Občané před několika lety sepsali proti Orsilu i petici. Díky ní proběhla na jaře 2007 v Orsilu neohlášená kontrola ministerstva. Ta ale neobjevila nedostatky, Orsil nepřekračoval emisní limity.

Přehled emisí Orsilu (kg za rok):

Rok 2005:
Amoniak (NH3) 53900
Dichlormethan (DCM) 10500 (odhad)
Formaldehyd 3860
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 121000
Oxidy síry (SOx/SO2) 184000

Rok 2006
Amoniak (NH3) 21300
Formaldehyd 1490

Rok 2007:
Amoniak (NH3) 19400
Formaldehyd 1290
Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) 1290

Přehled největších znečišťovatelů ovzduší v Královéhradeckém kraji najdete na adrese: http://bezjedu.arnika.org/downloads/irz_kralovehradecky2007.pdf