Její podstatou je představit laické veřejnosti probouzející se jarní přírodu, především její ptačí obyvatele. „Přivítat“ je opět doma. V České republice je Vítání pořádáno Českou společností ornitologickou (www.cso. cz) od roku 1992. Poslední dva roky na více než sto místech.

V neděli 1. května se konalo Vítání i v Opočně. Organizovala ho ZŠ Opočno v rámci projektu Ornitologie v praxi, na který škola získala finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro akci bylo vybráno atraktivní prostředí lužního lesa u rybníka Broumar. Začátek byl stanoven již na pátou hodinu ranní, zájemci si tedy museli přivstat. Nakonec se sešlo 18 účastníků. Potěšující je, že mezi nimi bylo 6 dětí.

Tato brzká hodina jistě dost lidí odradila, ti, co přišli, ovšem nelitovali. Ještě za tmy si návštěvníci mohli poslechnout melodický zpěv slavíka obecného či drozda zpěvného. Při procházce okolo rybníka se setkávali se dalšími ptáky. Za zmínku stojí čáp černý, který se ukázal v plné kráse. Krátce zakroužil a proletěl nízko nad účastníky. Další zajímavé setkání připravil maličký střízlík obecný, který se nechal zlákat přehrávkou hlasu a hbitě poskakoval kolem skupinky obdivovatelů. Stejně se choval i šoupálek dlouhoprstý. Na hladině rybníka byli k vidění potápky roháči, poláci chocholačky, kopřivky obecné a další vodní ptáci. Ty si účastníci mohli prohlédnout stativovým dalekohledem. Bohužel se neukázal orel mořský, který se na lokalitě objevuje pravidelně.

Během obchůzky se pozorovatelé dozvídali zajímavosti o ptácích a poslouchali jejich zpěv. Nechyběly ani informace o současných trendech ohrožujících ptactvo, či o rostlinstvu zdejší lokality. Krátce byla představena také Česká společnost ornitologická a její činnost. Zlatým hřebem byla závěrečná ukázka odchytu a kroužkování ptáků, na kterou se všichni těšili. Zblízka si tak všichni mohli prohlédnout budníčka menšího, šoupálka dlouhoprstého, pěnici černohlavou a strakapouda velkého. Zvlášť poslední jmenovaný všechny velmi zaujal. Po vypuštění posledního opeřence byl program naplněn a účastníci se začali rozcházet.

Počasí organizátorům moc nepřálo. Ze začátku bylo hezky a vypadalo to na pěkné ráno. Postupem času se ovšem ochladilo, zvednul se vítr a ke konci dokonce pršelo. I přesto byla akce vydařená a návštěvníkům se snad líbila. Celkem bylo v okolí Broumaru pozorovateli zjištěno 43 ptačích druhů.

Jakub Hlaváček