Průvod vyrazí ve 14 hodin a nebude chybět pohřbívání basy. Na návsi u kostela bude připraven od 14 do 20 hodin prodej zabijačkových dobrot. V 17 hodin pak začne zábava u Romiše v klubovně. Hrát budou Míra a Veronika Tomanovi.