„V rámci projektu bylo vysazeno 10 kusů jeřábu oskeruše, který se vyznačuje dlouhověkostí, je vhodný do alejí a je vysoce mrazuodolný, což je u nás na horách nezbytnou podmínkou. Zároveň se jedná o ovocný strom, který bude zajišťovat v budoucnosti potravu ptactvu a hmyzu, kterého v poslední době ubývá. Nadaci ČEZ děkujeme, že pomohla podpořit výsadbu této aleje,“ říká starosta obce Orlické Záhoří Vojtěch Špinler.

Nová alej roste podél cesty vedoucí k vodní nádrži pod kostelem sv. Jana Křtitele, po němž byla alej pojmenována. V blízkosti jsou listnaté stromy, které celou lokalitu vhodně doplní.

Nedaleko u místní školy se však připravuje i další počin, a sice Pašerácká zahrádka. Právě s fenoménem pašeráctví je obec v blízkosti hranic úzce spjatá. I patronem obce pro Kačenčinu pohádkovou říši jsou Pašeráci Orlické Záhoří a láká sem Pašerácká stezka.

Pašerácká zahrádka vznikne na podporu druhové rozmanitosti, ještě letos bude osázena tak, že pokvete od jara do podzimu.

Výsadba byla konzultována s odbornou firmou, která zajistila i odolné oskeruše, které se dožívají 300 až 500 let. Děti z místní školy pomáhaly se sázením a budou se podílet i na péči o vysazené stromky a při hodinách přírodopisu je budou moci sledovat v průběhu všech ročních období.

„Tato část obce bude příjemně zvelebena a stane se vyhledávanější pro trávení volného času a pozorování přírody,“ dodává starosta.

„Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami,“ doplňuje za nadaci mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Louky Orlických hor ohrožuje vlčí bob. Právě kvete, utrhněte si do vázy

Vlčí bob je krásný, ale pro původní druhy rostlin nebezpečný. | Video: Pixabay.com