V Orlickém Záhoří se už léta snaží, aby hranice byla pouze pomyslnou, a mít česko-polskou knihovnu je prý jedním ze skvělých prostředků, jak si ještě lépe rozumět. Čtenáři v ní najdou nejen nově zakoupené knihy, ale třeba i ty, které věnovali polští projektoví partneři i obyvatelé na obou stranách hranic. A také publikace, které v obou jazykových mutacích vznikly v rámci přeshraničních projektů.

Knihovna s čítárnou je přístupná v provozní době informačního centra. Knihy si však lze zapůjčit i jindy, a to díky knihostromu, který se zrodil při akci Kunštátský drvoštěp. Knihy jsou schované v jeho útrobách a kdo chce, může sem nějakou i věnovat.

Ze Svatováclavských slavností v Dobrušce
Průvod svatého Václava zahájí slavnosti v Dobrušce

Ve veřejných prostorách obecního úřadu jsou pak nově umístěny sbírky historických předmětů a fotografií z obce a blízkého okolí. K vidění je tu například historický oděv, jídelní servis, sbírky zápalek, expozice představuje ruční práce, tkalcovství, práci s dřevem či sklářství. A v současné době jsou zde umístěny fotografie z partnerské projektu gminy Międzylesie s názvem Prolínání příhraničních kultur v obcích Międzylesie a Orlické Záhoří.