V sobotu 25. listopadu vyjížděli hasiči k Deštnému k nehodě osobního auta a autobusu. Ke kolizi došlo na hodně diskutované zrekonstruované silnici na Šerlich. A v pondělí dopoledne sem vyrazili na pomoc znovu, tentokrát tady na sněhu uvízl kamion, hrozilo, že sjede ze silnice. Kritikům stavebních úprav jakoby události posledních dnů dávaly za pravdu.

Královéhradecký kraj vydal k situaci na silnici Deštné v Orlických horách–Šerlich tiskové prohlášení.

„Poslední měsíc se zabýváme nejen zveřejněnými podněty, ale do důsledků i všemi skutečnostmi vyplývajícími ze zkušebního provozu silnice Deštné–Šerlich při dokončování posledních prací. Bylo tomu tak i v případě několika kolizních situací, které v posledních dnech na tomto úseku nastaly. Z informací ověřených ze zdrojů, které se jejich vyšetřením a odstraněním zabývaly (policie, hasiči), vyplývá, že primárně nesouvisely s rekonstrukcí, ale v prvním případě šlo spíše o nepozornost, ve druhém bylo příčinou nepřizpůsobení způsobu jízdy osobního vozidla, kdy řidič autobusu musel zareagovat vyhnutím částečně mimo silnici,“ stojí v prohlášení.

Z cesty ze Šerlichu.
Na silnici na Šerlich přibudou zpevněné výhybny. Bude bezpečnější, říká hejtman

Zimní údržba na tomto úseku prý probíhala od ranních 6 hodin do 10, kdy hustě sněžilo a sypač za tu dobu úsek projel celkem pětkrát, naposledy 30 minut před zmíněnou nehodou.

„Obdobné kolizní situace a nehody se na této silnici děly i v minulosti. A zde stejně jako na všech ostatních silnicích platí, že je v prvé řadě třeba nejen dodržovat pravidla, ale také přizpůsobit jízdu a vybavení vozidla aktuální situaci včetně klimatických podmínek. V horských oblastech pak platí nezbytná vzájemná ohleduplnost dvojnásob,“ uvádí dále prohlášení.

A reaguje i na uvízlý kamion: „Zcela nepochopitelný pro nás je incident, kdy na silnici vedoucí na Šerlich najel kamion, který zde uvízl a zablokoval komunikaci. Vyproštěn byl až s pomocí hasičů. Na této trase za tohoto ročního období těžká nákladní doprava nejezdí, a událost proto bereme jako nedbalost a neznalost řidiče. Znovu proto musíme apelovat na ohleduplnost a dodržování pravidel na horské silnici tohoto typu.“

Zdroj: FB hejtmana Martina Červíčka

V současné době kraj jedná s CHKO Orlické hory o možnosti solit vozovku na této trase. Aktuálně se na tomto úseku používá inertní materiál, který by se v budoucnu mohl kombinovat právě se solí, což by sjízdnost vozovky mělo zlepšit.

„Předpokládané převzetí stavby je 4. 12. 2023, kdy budou všechny dokončovací práce hotové, “ informoval mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lachmann.

Dále z prohlášení Královéhradeckého kraje k silnici na Šerlich

Projekt stavby

S ohledem na chráněnou krajinnou oblast, jíž předmětná silnice prochází, byl v zadání projektu na její rekonstrukci zohledněn požadavek CHKO Orlické hory na minimalizaci zásahu do přírodního prostředí sousedních pozemků a okolí vodního toku z důvodu výskytu chráněných rostlin. A tedy i minimalizaci případných nových záborů.

Současně silnice vede horským terénem, kde je z jedné strany strmý svah a z druhé zářez se svahem, který musí být odvodněn tak, aby voda nepoškodila konstrukční vrstvy komunikace a nesnižovala tím únosnost a životnost vozovky.

Samotná realizace byla provedena podle projektové dokumentace, která byla zadána v roce 2016 s následnou aktualizací mostního objektu (SO 201). Dále se řešila aktualizace vlastností asfaltových vrstev s ohledem na životní prostředí a novou vyhlášku, a také rozsah oprav a sanací konstrukce vozovky včetně úpravy soupisu prací a rozpočtu.

K projektové dokumentaci jsou doloženy kompletní stanoviska všech dotčených orgánů a jednotlivých správců inženýrských sítí. Projekt má pravomocné stavební povolení.

Stavební práce kraj zahájil 2. května 2023. V rámci stavby kromě rekonstrukce vozovky prošel celkovou rekonstrukcí most. Dále došlo k obnově nefunkčního odvodnění komunikace i propustků. Směrové a prostorové uspořádání komunikace zůstalo stejné. Součástí stavby byla také obnova svislého a vodorovného dopravního značení.

Po dokončení stavby byla silnice spuštěna do zkušebního provozu, z něhož vzešly podněty, které byly následně zohledněny v rámci dokončovacích prací. Kraj práce nad rámec projektu doobjednal ještě před konečným převzetím stavby. Kompletně hotové budou v průběhu tohoto týdne.

Jednání s dopravci

Kraj informuje dopravce AUDIS BUS o stavebních úpravách a jedná o plánu zimní údržby. Dispečink údržby silnic sleduje aktuální stav ošetření vozovky a hlásí průběžně stav řidičům autobusů. Řidiči sypačů sledují skrze mobilní zařízení aktuální polohu autobusů pomocí aplikace IREDO. Tak dochází k jejich vzájemné koordinaci.

Kraj také informoval, že během minulého týdne bylo na místech, kde to umožňuje terén, dokončeno 20 zpevněných ploch ze štěrkodrti rozšiřujících silnici o půl metru až 2 metry do výhyben v obloucích. Některá místa tvoří plochu před točkou, kde je možné vyhnutí a počkání, než točku opustí větší vozidlo. Přibyla také jedna zpevněná plocha z kamenné dlažby.

„Zpevněná asfaltová část není v žádném místě užší, než byla silnice před rekonstrukcí. V některých místech je asfaltová část dokonce širší o 0,2 metry oproti projektu,“ ujišťuje krajské prohlášení.

Dobudování výhyben nad rámec projektu vyjde na částku do půl milionu korun, přesná částka bude známa až na základě zaměření skutečného provedení.

Přehledná situace svodidel a výhyben.Přehledná situace svodidel a výhyben.Zdroj: KÚ KHK

„Problém s vyhnutím je v sedmi nejostřejších obloucích, kde problém nemají osobní vozidla. Směrové oblouky mají šířku vozovky v rozmezí mezi 5,5 až 7,5 m. Největší problém je v prvních dvou ostrých zatáčkách ve směru od Zákoutí, které mají nejmenší poloměry, proto je zapotřebí většího rozšíření, kterého se docílí zkrácením nebo odsazením svodidel. Tato úprava přispěje ke zlepšení průjezdu.“

Přehledná situace svodidel a výhyben.Přehledná situace svodidel a výhyben.Zdroj: KÚ KHK

„Již v průběhu stavby bylo řešeno zpevnění krajnic z kamenné dlažby do betonu místo původní štěrkodrti, čímž mají větší únosnost a umožňují najetí vozidel do krajnice a zároveň toto zpevnění brání při větších srážkových úhrnech vymílání, respektive erozi krajnice. Tyto vícepráce byly uzavřeny v hodnotě 1,2 milionu korun včetně DPH a jsou zahrnuty do celkově uváděné ceny za dílo ve výši 84,5 milionu korun,“ zmiňuje kraj.

Projeďte se s námi části silnice ze zasněženého Šerlichu do Deštného:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Jak doplňuje, tento týden se ještě na trase upravují svodidla na celkem sedmi místech a tam, kde to je možné, mají být osazena dále od asfaltové konstrukce vozovky: „Při splnění minimální šířky krajnice za svodidlem a minimální délky svodidla pro plnou účinnost. Následně dojde ke zpevnění krajnice ve větší šířce. Dále se řeší možnost zatrubnění některých vnitřních příkopů v ostré zatáčce, a tím i rozšíření zpevněné plochy.“

Na úseku zřejmě ještě přibude dopravní značení: „Pro další zvýšení bezpečnosti provozu v tomto horském úseku kraj jedná s policií a silničním úřadem o návrhu souboru opatření v rámci svislého dopravního značení. A to zejména osazení dopravního značení, které upozorní řidiče jedoucí ze Šerlichu do Deštného v Orlických horách na nutnost dát přednost protijedoucím vozidlům, která budou stoupat a budou se vyskytovat v prudkém oblouku. Dále kraj navrhuje zdůraznit nutnost zimní výbavy v zimním období, osazení značky v místech výhyben a značky upozorňující na velký podélný sklon vozovky.“