Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda.

Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů - obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny.

Stará pec pamatuje ještě ves Leštno, na jejímž místě vyrostla Dobruška.
Stará pec pamatuje ještě ves Leštno, na jejímž místě vyrostla Dobruška