Petiční akce podepsaná pěti tisíci obyvatel přináší ovoce. Koryto řeky Orlice se dočká důkladného vyčištění.

Po řadě jednání se dohodlizástupci Povodí Labe, pracovníci odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zástupci petičního výboru.

Vítěz nominace

V současné době vzniká projektová dokumentace k pracem na korytě ve Štěpánovsku. Zmíněné slepé rameno řeky se stalo jedním ze dvou vítězů ve výběru z deseti řek „nominovaných“ na projekty financované z Evropské unie. „Rameno Orlice ve Štěpánovsku čekají velké úpravy. Nyní se rozběhla šňůra nezbytného papírování a shánění různých povolení a příští rok by se měly záměry realizovat,“ uvedl Jiří Vambera z Královéhradeckého Krajského úřadu.

Vambera pokračoval, že se až doposud setkával pouze s nespokojeností petičního výboru s prací Povodí Labe. „Musím však říci, že se situace obrací. Povodí Labe nehodlalo problém řešit povrchně, ale hledalo příčiny zanesení koryta a následné rozlévání řeky. Vznikl projekt, který odstraní všechny potíže,“ zdůraznil Vambera.

Spokojeni jsou i členové petičního výboru . „Dostali jsme z Povodí Labe i z Krajského úřadu v Hradci Králové informace o vývoji událostí. Dokonce víme, že se mají odehrávat jednání s vlastníky přilehlých pozemků, aby se technika dostala ke korytu.

Letos se připravují dokumenty a příští rok na jaře se slepé rameno dočká vyčištění,“ uvedl za petiční výbor Josef Uhlíř.

Tuny bahna

Povodí Labe zajistilo řadu prací i v loňském roce. Šlo však o činnosti nákladné, nikoli přinášející definitivní nebo dlouhotrvající řešení. Především se korytu ulevovalo od rozsáhlých naplavenin a nepořádku. Tehdy Povodí Labe odvezlo více než dvacet tater naplaveniny, tedy tuny bahna.

„Jsme rádi, že se realizují sliby, které nám Povodí Labe na podzim dalo. Tehdy nám slíbili, že se snaží zajistit projekt financovaný z Evropské unie,“ uvedl Uhlíř.