„Povodí Labe dodrželo to, co nám slíbilo. Velmi si jejich práce ceníme. Odřezávají hlavně staré větve, které zadržují vodu, brání tak plynulosti toku a zachytávají se za ně další nečistoty. Pracovníci jsou tu v každém počasí,“ uvedl občan Štěpánovska a zároveň iniciátor petice za čistší Orlici Josef Uhlíř. Jen z této lokality slepého ramena bylo sebráno téměř třicet pytlů odpadků, odvezeno na dvanáct tater bahna a vybraly se hliníkové nádoby a pneumatiky, kterými se řeka zanášela více než dvacet let.