Těžaři v Krkonoších vytěžili téměř 88.000 metrů krychlových dřeva, což proti prvním odhadům po orkánu bylo o 18.000 metrů krychlových více. ČTK to řekl mluvčí správy parku Radek Drahný.

Orkán Kyrill se Krkonošemi prohnal v noci z 18. na 19. ledna. Vítr, jehož rychlost dosahovala na hřebenech hor až 216 kilometrů v hodině, na řadě způsobil rozsáhlé plošné polomy. Největší škody napáchal ve východních Krkonoších. Poškozeny byly zejména smrkové lesy, ale síle větru neodolaly ani některé smíšené porosty.

Kalamitní těžba přitom překonala letošní plán těžby v Krkonoších asi o 8000 metrů krychlových. "Po orkánu byly všechny úmyslné těžby zastaveny. V současné době byla provedena změna plánu a v letošním roce se budou provádět již pouze výchovné zásahy ve prospěch lesa," řekl Drahný.

Ke zvládnutí kalamity výrazně přispělo vyhlášení nouzového stavu českou vládou. Výběr těžařských firem se tím mohl zkrátit z obvyklých více než šesti týdnů na třetinu. O 23 zakázek na těžbu se podělilo osm firem, které nabídly nejnižší ceny. Likvidace polomů přesto zpočátku neprobíhala jednoduše, protože ji ztěžoval sníh a následně i podmáčený lesní terén. Hrozba kůrovcové kalamity se v krkonošských lesích zatím nevyplnila.

Většinu orkánem poškozených míst zřejmě správa parku ponechána přirozenému vývoji. "Na tyto lokality budou pouze doplněny dřeviny, které v tamní druhové skladbě chybí. Zejména se bude jednat o buk, jedli, jeřáb či břízu," řekl Drahný. Všechny ostatní plochy budou zalesněny do pěti let.

Orkán také správě parku způsobil finanční ztráty, zejména ve zvýšených nákladech na těžbu a ve snížení prodejní ceny dřeva.

Podle odhadů má zpracování kalamity a obnova poškozených lesů přijít na více než 33 milionů korun a 12 milionů korun bude v dalších letech stát postupná rekonstrukci lesních porostů. Vláda již parku přidělila dotaci 28 milionů korun.

V minulém století zasáhly Krkonoše pouze dvě kalamity většího rozsahu. Po velké větrné kalamitě v roce 1966 bylo v Krkonoších zpracováno asi 400.000 metrů krychlových dřeva, v roce 1996 to bylo 132.000 metrů krychlových. V mezidobí byly krkonošské lesy atakovány pouze lokálními problémy nepřesahující cca 15.000 metrů krychlových ročně.

Zdeněk Rychtera