Sdružení na rychnovské Bambiriádě kromě jiného prezentovalo i nové centrum, které nabízí odborné poradenské služby psychologa.

„Naší snahou bylo dokázat, že i děti s postižením si umí hrát a svůj volný čas chtějí trávit smysluplně,“ uvedla předsedkyně sdružení Ilona Mikušová.
Na nástěnce i v kronikách bylo vidět, že program mají opravdu pestrý.

„Pravidelný výtvarný kroužek pomáhá rozvíjet lehce a nenásilně jejich hrubou a jemnou motoriku, canisterapie a hipoterapie je nejenom setkání se čtyřnohým kamarádem, ale zároveň i léčí, výlety za poznáním jim přináší spoustu zážitků,“ sdělila Ilona Mikušová.

Sdružení má od nového roku svoje Centrum, kam dochází nejenom děti, ale i jejich rodiče, kteří mohou využívat podle svých potřeb služby psychologa a probíhají zde individuální konzultace v oblasti speciálního poradenství.

Sdružení ORION nabízí také vzdělávací aktivity. „V září bude otevřen nový kurz, který může ulehčit hledání pracovního místa těm, kteří by se rádi se ucházeli o nové místo, ale mají pocit, že nemají šanci dostat vhodnou práci. Je určen jak pro rodiče, kteří dlouhodobě pečují o dítě, jsou již delší dobu doma a rádi by to změnili, tak i pro osoby nezaměstnané co chtějí najít ztracenou důvěru v sebe sama a snáze se orientovat ve společnosti,“ uvedla Mikušová. Pokud máte zájem o bližší informace, podají je na tel: 494 530 079. Tento vzdělávací kurz je hrazen z prostředků EU prostřednictvím OP RLZ a ze státního rozpočtu.