Technické služby Hradec Králové, které se starají o místní komunikace v krajském městě, začaly výtluky opravovat už počátkem ledna, kdy se první díry ve vozovkách objevily. „Výtluky opravujeme průběžně podle potřeby po celém městě. Samozřejmě, pokud to počasí dovolí,“ uvedl vedoucí správy místních komunikací a zimní údržby Tomáš Pospíšil. Vysvětlil, že v případě příznivých klimatických podmínek, například jako nyní, se po městě pohybují tři až čtyři party pracovníků. Díry ve vozovkách vyplňují ručně takzvanou studenou balenou směsí.

Některým úsekům hradeckých vozovek dala letošní zima pořádně zabrat. Například křižovatka ulic ČSA a Pospíšilova byla ještě před několika dny plná děr. Technické služby výtluky v křižovatce opravily. O rozsahu nutné provizorní opravy svědčí množství použitého materiálu. „Spotřebovali jsme tam přes padesát pytlů, tedy zhruba tunu a čtvrt studené balené směsi. To je na jedno místo hodně velké množství,“ přiblížil rozsah prací zástupce technických služeb.

Vysvětlil, že opravy však byly pouze provizorní, protože křižovatku u Pospíšilovy sochy čeká v průběhu letošního roku plošná oprava. Rozbitý povrch silničáři odfrézují a nahradí jej novým.

Rozsáhlejší opravy zahájí technické služby v krajské metropoli na jaře, až se rozjedou obalovny vyrábějící takzvanou teplou balenou směs. „K tomu by mělo dojít zhruba v polovině března,“ odhadl Tomáš Pospíšil.

Rovněž Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (SÚS) už silnice opravuje „zastudena“. „Všechno se ještě neobjevilo, ale vzhledem k průběhu letošní zimy lze očekávat, že výtluků bude na silnicích víc než například vloni,“ uvedl Petr Zima ze Správy a údržby silnic. Výtluky jsou podle něho důsledkem značného stáří některých vozovek. „Kdyby byly před sezonou v odpovídajícím stavu, výtluků by tolik nebylo,“ prohlásil.