Zámek dlouhodobě patří mezi památky bez využití a byl dokonce zařazen na seznam nejohroženějších památek. Nyní má po dlouhé době nového majitele. Jeho zájmem je vrátit zámku postupně alespoň část jeho někdejšího vzhledu, například z dob, kdy byl zámek s parkem, velkostatkem a pivovarem v držení lužického rodu z Nostic.

„S ohledem na chátrání objektu je nejvyšší čas podniknout kroky k jeho záchraně. Postupně renovovat památkové hodnoty a hodnoty kulturně historického významu pro region. Že tyto počáteční kroky startují běh na dlouhou trať není jistě třeba zdůrazňovat. A to zejména ve vztahu k velkým škodám, které byly z neznalosti a nebo z necitlivosti k nemovité památce na zámku i na jeho okolí napáchány,“ vysvětlil nový majitel Pešek Janowsky. Budova zámku se zkrátka od konce druhé světové války do dnešních dnů stala objektem uživatelského kutilství a později i objektem prostého vandalismu.

„Zcela prvním a zásadním plánem je rychle stabilizovat objekt tak, aby se zamezilo další devastaci a degradaci památkových hodnot uceleného areálu. Poté bude zámek připraven k postupné obnově. Nyní je zapotřebí na několika místech opravit střechu, v některých případech zasklít rozbité okenní tabulky, v jiných případech vyrobit celá chybějící okenní křídla,“ vyjmenoval plánované změny Janowsky. „Dále je zapotřebí provést opatření k zabránění promrzání objektu, vysmýčit zámecké pokoje, chodby a nádvoří a zregenerovat okolí zámecké zeleně včetně údržby parku. Současně je zapotřebí zámek důkladně zdokumentovat, vyhodnotit jeho stavebně technický stav, shromáždit veškeré dostupné materiály k jeho stavebně historickému vývoji a provést přípravné práce před zadáním projektu obnovy,“ dodal.