Ulice se rekonstruuje v úseku od křižovatky s ulicí Františka Kupky po křižovatku s ulicí Křovická. „V první etapě dojde k výměně vodovodu a kanalizace. Obě inženýrské sítě mají být vyměněny za čtyři měsíce, a to včetně přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Dokončení a předání díla vychází na 2. září 2023,“ informovalo město Dobruška na facebooku.

V druhé etapě se práce zaměří na chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení. „Druhá etapa rekonstrukce ulice Javorová v Dobrušce zahrnuje obnovení zpevněných povrchů chodníků a vozovky, zřízení parkovacích míst, výměnu veřejného osvětlení a úpravu sběrných míst tříděného odpadu,“ uvádí město na webu. Kvůli stavební činnosti se také upraví plochy zeleně, dojde ke kácení dřevin a následné výsadbě stromů.

V současné době v opravovaném úseku nejsou plochy pro parkování. Vozidla rezidentů tak stojí v jízdních pruzích a není zachován průjezd dle zákona o pozemních komunikacích. „Požadavky na dopravu v klidu vyvolávají i sousedící škola a školní hřiště,“ vysvětluje město. Podél komunikace by tak mělo vzniknout 43 parkovacích stání s kolmým a podélným řazením.

Ve zrekonstruované ulici by měla být omezená rychlost na 30 kilometrů v hodině. Od ulice Františka Kupky po konec nízkopodlažní zástavby před ulicí Křovická je navržen chodník, šířka chodníku má být minimálně 1,5 metru. „Nový chodník a rozšíření chodníku je navrženo podél oplocení základní školy Františka Kupky až po křižovatku směrem ke garážím, kde navazuje na chodník stávající,“ uvádí město.