„Silnice druhé třídy mezi obcemi Voděrady a Záhornicí na Rychnovsku je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Hodláme ji proto opravit v délce téměř čtyř kilometrů. Její výškové a šířkové poměry zůstanou téměř zachovány," uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček odpovědný za oblast dopravy s tím, že náklady na tuto akci přesáhnou osmnáct milionů korun.

Opravena má být i silnice třetí třídy mezi Myštěvsí a Petrovicemi na Hradecku, jejíž povrch je v havarijním stavu. Oprava půlkilometrového úseku vyjde na 8,6 milionu.

U všech uvedených zakázek je uplatněna takzvaná odkládací podmínka, podle níž je realizace závislá na přidělení finančních prostředků z dotačních titulů.
Královéhradecký kraj zařadil tyto projekty do prvního balíčku žádostí o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který předložil 12. března.