„Mělo to být hotové už vloni, ale zatím je konec v nedohlednu. Vadí mi, že musím parkovat auto daleko od domu, takže na něj nevidím a navíc trávím více času přesuny. Kvůli chybějícím popelnicovým přístřeškům byl o Vánocích na sídlišti větší nepořádek než obvykle," uvedl Milan Starý.

Důvody, proč není nikde vidět stavební ruch, jsou ale nasnadě. Stavba již na podzim nabrala určité zpoždění a současné počasí zdárnému dokončení nepřeje.

„Kvůli teplotám není zatím možné parkovací plochy vyasfaltovat. Výrobny obalových směsí je v současnosti ani nedodávají, protože by na ně neměly odbyt," vysvětlil Petr Tojnar, starosta Dobrušky. Podobné je to podle něj s chybějícími přístřešky pro popelnice. Světlo na konci tunelu se ale přeci jenom už rýsuje.

„Podle smlouvy musí být stavba dokončena do 15. 4. Věřím, že pokud se nestane nic mimořádného, skutečně tomu tak bude. S dodavatelskou firmou jsme ale domluvení, že její pracovníci nebudou čekat až  do poslední chvíle, ale započnou s pracemi ihned, jakmile to bude možné," uzavřel starosta s tím, že nejčasnější termín dokončení je podle něj v měsíci březnu.

Na sídlišti Hečmanda zbývá kromě zmiňovaných přístřešků a asfaltovacích prací dodělat ještě část chodníků ze zámkové dlažby. Akce se zpozdila, protože při zemních pracích došlo k odkrytí kabelu, který se měl podle dokumentace nacházet na jiném místě. Bylo tak nutné zajistit jeho přeložení. I s vícepracemi by ale konečná částka neměla přesáhnout šest milionů korun.