V letošním roce chce například Královéhradecký kraj opravit bezmála 100 kilometrů silnic II. a III. třídy a 15 mostů. Celkové investice se pak vyšplhají přes 1,3 miliardy korun.

V těchto dnech například začala plánovaná oprava silnice II/298 spojující Ledce a Opočno. Náklady se budou pohybovat kolem 71 milionů. Neméně finančně náročná bude i rekonstrukce úseku z Krňovic u Třebechovic pod Orebem po hranici se sousedním krajem. Práce na tomto úseku, které v těchto dnech také začaly, si vyžádají náklady okolo 67 milionů.

Podle vedení kraje je v regionu v havarijním stavu téměř polovina silnic.

Objížďka. Ilustrační foto:
Začala oprava silnice mezi obcí Ledce a Opočnem, trvá do sprna