Předpokládaná hodnota včetně akcí zařazených do zásobníku je 334 milionů korun včetně DPH. Průběžně bude doplňován také zásobník projektů pro další roky. „Státní fond dopravní infrastruktury hodlá letos mezi kraje rozdělit tři miliardy korun určené na opravy a investice silnic druhých i třetích tříd. Dělit se budou podle procentuálního podílu jednotlivých krajů na celkové délce silnic druhých a třetích tříd v rámci celé republiky.

Kam směřují miliony?Akce zařazené do žádosti o financování SFDI 2016 včetně předpokládané výše stavebních nákladů v milionech korun:
III/3212 Lokot – Lipovka, 
I. etapa, průtah, 21,93 mil.
II/298 Opočno – Dobruška 15,31 mil.
III/31911 Bartošovice v O.h. 
– hranice okresu, 14,76 mil.
III/28440 Pecka – Borovnice 23,16 mil.
Další akce připravované k případnému dodatečnému zařazení do SFDI 2016:České Meziříčí 
– průtah, 27,05 mil.
Více na: rychnovsky.denik.czNa Královéhradecký kraj připadá zhruba 3300 kilometrů, což představuje 6,8 procenta. Mohli bychom tak pro krajskou dopravní infrastrukturu získat asi 200 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.
V nejbližší době kraj předloží žádosti o financování 18 silničních projektů, které se týkají všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Připraven je i zásobník dalších tří chystaných projektů. Předpokládaná výše stavebních nákladů na realizaci všech 21 akcí je 334 milionů korun. Konečná částka ale bude známa až po vysoutěžení jednotlivých akcí.

Snahou kraje je vyčerpat plnou výši předpokládané dotace ze SFDI, která činí 203,65 milionu korun. Kofinancování se předpokládá ve výši 15 procent. Kromě toho kraj plánuje financování rekonstrukcí silnic i z vlastních zdrojů.

Více informací najdete na:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/balicek-projektu-podavanych-do-sfdi-pamatuje-i-na-_trojky_-86532/