„Na realizaci budeme potřebovat daleko více peněz, než kdokoli očekává. Jsou tam poškozené i konstrukce trámů, samotných krovů a zároveň statické problémy máme s vikýři," informoval už loni o žalostném stavu letohrádku a přípravě projektu na jeho opravu kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Velké problémy se statikou

Tehdy počítal s tím, že hotový bude včetně všech stavebních povolení do letošního jara. Jenže už teď je jasné, že konkrétní práce letos nezačnou.

Více o letohrádku
Postavit ho nechal v letech 1601 až 1602 Jan Rudolf Trčka z Lípy. Jako předloha posloužil královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Renesanční budova prošla z popudu Rudolfa Josefa Colloredo-Mansfelda v roce 1810 empírovými úpravami. V současnosti je letohrádek uzavřen.

"Letohrádek se dál projektuje, protože se zjistilo, že tam jsou mnohem větší statické problémy, než se čekalo. Takže v současné době probíhá zjišťování dalších škod. Letos část projektových prací zase zaplatíme a doufáme, že už to bude ta poslední část a projekt bude připravený. Pokud se začne opravovat, tak spíš příští rok," říká Tomáš Kořínek.

V současné době běží také povolovací procesy, doplňují se podmínky krajského odboru kultury a památkové péče, za kterých bude možné rekonstrukci střechy letohrádku provést.

Oprava z vrtulníku

Komplikovaná pak bude zejména oprava báně na věži. Brána do parku u letohrádku je příliš úzká a stavební jeřáb se jí neprotáhne. Jednou z možností je, že by byl v ulici Zámecká přistaven jeřáb s ramenem dlouhým natolik, aby dosáhlo na věž a dokázalo báň zvednout a po nutných úpravách a opravách zase nasadit.

„Druhou možností je využití vrtulníku. Rozhodne stavební firma, která z možností pro ni bude reálná,“ dodává kastelán.