Konaly se první červnový víkend od 10 a 14 hodin se srazem účastníků před letohrádkem. Průvodkyní početnému „publiku“, a nutno dodat, že velice erudovanou, byla RNDr. Jarmila Martincová z Výzkumné stanice Opočno.

Prohlídka začala procházkou po parku v okolí letohrádku, který kdysi byl ovocnou zahradou. Dnes zde rostou cizokrajné i domácí stromy a keře, mezi nimi také několik rarit. Nevěříte? Tak například líska turecká, která bývala zdejším symbolem, patřila před vichřicí v roce 2007 k nejvyšším keřům tohoto druhu ve střední Evropě.

Vysoko k nebi se tu pne mohutný platan, pozornost zvídavého návštěvníka se zaměřila na nahovětvec dvoudomý, katalpu, zmarličník japonský, paulovnii a právě v těchto dnech květy obsypaný liliovník tulipánokvětý. Radost pohledět.

Spoustou informací naladění účastníci prohlídek se pak vydali na Trčkovo náměstí, kde od jara roku 1887 rostou lípy vysazené na připomínku sňatku Johanky z Colloredu s knížetem Aloisem Schoenburgem z Hartensteina.

Jak již bylo řečeno, zámecký park v Opočně slaví dvě staletí. A přesně tolik let zdobí první nádvoří ořešák černý, obdivuhodně rozkošatělá dominanta tohoto prostoru, poblíž kterého už roste i nástupce. Ten, kdo zná písničku Klokočí dvojice Suchý - Šlitr by neměl minout klokoč zpeřený na opačné straně.

Další kroky vedly na arkádové nádvoří, které se, co se týče zeleně, za posledního půl roku výrazně změnilo a vrací se mu podoba z počátku minulého století. Pískovcoví jeleni dnes „sledují“ návštěvníky obklopeni nedávno vysazenými buxusy, červenými ledovkami a čerstvým pažitem. Historická děla jen dotváří celkový dojem.

Prohlídky uzavřela procházka údolní částí parku rozdělenou Zlatým potokem, kde se na příkrých svazích zelení především domácí dřeviny - buky, duby, javory, lípy, jasany, habry. I tady se nezahálelo - vyčistily se svahy od náletů, odbahnily rybníky, změny jsou viditelné na první pohled.

Dana Ehlová