Hned první jízdu kočárem si v sobotu dopoledne nenechala ujít Světlana Čtvrtečková. "Projížďka byla pěkná, svižná a jak se jelo z kopečka, byla tak trochu i pro odvážné. Romantickou jízdu jsme zažili až dole v parku, mám ho ráda," svěřila se.

Ač hned druhou jízdu nevydržela jedna ze součástek vozu a muselo dojít i na svářečku, aby se mohlo v jízdách pokračovat, program včetně přichystaných komentovaných prohlídek parku a přednášky si všichni užili. Četné návštěvníky neodradila ani zamračená obloha.

Uběhly dvě století od doby, kdy se údolí Zlatého potoka pod zámkem proměnilo v anglický park s romantickými stavbami a vodopády, a nejen tento program byl oslavou kulatého výročí.

Z původní výsadby parkových porostů se dodnes dochovalo něco okolo 230 druhů dřevin - převislá douglaska, metasekvoje, jinan, cypřiše a zeravy, mohutné lípy, duby a buky.

"Založení zámeckého parku je datováno do roku 1820 tehdejším majitelem panství Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem. V tomto roce proběhla výsadba listnatých a jehličnatých stromů i keřů, upravily se louky a rybníky, vznikla spleť schodišť na protější stráni zámku a vyhlídková terasa. V parku pro vykreslení romantické situace byly umístěny altánky, na vodním toku skalnaté vodopády a můstky," připomněla mluvčí zámku Andrea Seidelová.

I prostor okolo zámeckého letohrádku postupně procházel proměnou. V 17. století tu byly postaveny skleníky, v nichž se, jak bylo tou dobou v módě, pěstovaly citrusy, ananasy, kakaovník, olivy a rostliny pro výzdobu zámku.

Místo skleníku prodejna potravin

"Na rovinné ploše se pěstovaly meruňky, broskve, višně, mišpule. Roku 1820 byla horní část parku u letohrádku protkána spletí cestiček kolem volné stromové výsadby a ucelené luční plochy. Oranžerie byla přestavěna do podoby palmového skleníku. Skleník sloužil k pěstování a uskladnění okrasných teplomilných rostlin. Další skleník, pěstební, stál v místech, kde je v současné době umístěna prodejna potravin. Skleník byl odstraněn v 60. letech 20. století a zbyla po něm jen bývalá kotelna s obloukovým oknem, nad kterou je vyhlídka do Kupkova náměstí," přidala další ze zajímavostí Andrea Seidelová.