„Je však potřeba zamyslet se nad dopravním a architektonickým řešením ulic. Řešena bude v první etapě ulice Palackého, kde musí dojít k výměně inženýrských sítí, následovat budou ulice Pitkova, Tyršova a Družstevní. Návrh řešení průjezdnosti ulic, zvýšení bezpečnosti dopravy i parkování je řešeno ve spolupráci s městským architektem. Návrh bude představen zastupitelům i veřejnosti,“ uvedla starostka Opočna Šárka Škrabalová.

„Zabýváme se také dopravním řešením komunikace před mateřskou školou, kde se zvýší provoz na cestách k dokončovaným domům, které nyní dostávají nový kabát a v dohledné době budou již hotové a připravené k bydlení. Je potřeba dát celé této lokalitě řád. Musíme dbát na bezpečnost nejen dětí, ale také lidí, kteří v této lokalitě bydlí. Vše vymyslet tak, aby průjezdnost aut byla jednoduchá a pro všechny přijatelná. V této blízkosti stojí i rodinné domy a náš Domov Jitřenka pro seniory. V současné době probíhají intenzivní schůzky ohledně řešení této lokality a musím říci, že je velice příjemné vidět, že nejen práce úředníků, ale i práce architektů je citlivá k našemu městu a velmi dobře promyšlená,“ dodala Škrabalová.