Na kolik by přišla rekonstrukce?Budova bývalého soudu čp. 2,
v níž se v minulosti provozovala vinárna, stojí na Trčkově náměstí

Budova je společně s areálem renesančního zámku 
národní kulturní památkou

Náklady na její rekonstrukci 
se odhadují 
na 100 – 150 milionů korun

Opočno může využít žádosti 
o přidělení evropské dotace na revitalizaci vybraných památek 
z programu IROP

Konečný podíl dotace 
může celkově dosáhnout 
až 90% nákladů na rekonstrukci: 85% Evropská unie
5% stát

Opočno si stále neví rady. Více světla do letitého problému nevneslo ani pondělní zasedání městského zastupitelstva.

Potenciální zájemce o koupi budovy odradila nákladnost rekonstrukce. Město má tak jasno alespoň v jednom. Ví, že objekt, který je ve špatném stavu a v němž kdysi fungovala vyhlášená vinárna, neprodá. Do rekonstrukce se bude muset pustit samo. Momentálně se nabízí možnost získání dotace až ve výši 90 procent.

Střízlivé odhady finanční náročnosti rekonstrukce budovy hovoří o částce sto milionů. Bývalý soud je národní kulturní památkou a momentálně běží první dotační výzva na revitalizaci památek, končí ovšem na konci března. Opočno ji odložením hlasování propáslo. „Předpokládá se, že letos bude otevřena ještě jedna na konci léta," tvrdí místostarosta Marian Slodičák (ČSSD).

V pondělí se mělo hlasovat o uzavření příkazní smlouvy se společností Dabona, zabývající se zpracováním žádostí o dotace z evropských i národních programů. Jenže zastupitelé byli nejednotní a bod o spolupráci s Dabonou po dlouhé diskusi nakonec stáhli z programu. Nerozhodnost zastupitelstva tak pokračuje.
Podle zástupce komunistů Václava Slezáka stále není jasné, jak město historickou budovu po rekonstrukci využije. Prodat by ji totiž mohlo až po uplynutí pětileté lhůty tzv. udržitelnosti projektu.

„Nikdo dosud neřekl, co v budově skutečně chceme a co nás to bude stát," ptal se Slezák. „Dokud toto nebude jasné, tak je podepisování smlouvy s Dabonou zbytečné."

Prospaný rok a půl

V minulosti se v souvislosti s budovou čp. 2 na Trčkově náměstí hovořilo mimo jiné o přemístění městské knihovny do jejích prostor, o stálé výstavě sokolnictví, které má na Opočensku dlouholetou tradici, o galerii či o provozu minipivovaru, který by nejprve fungoval jako muzeum minipivovarnictví. Podle bývalého starosty Štěpána Jelínka nové vedení města od posledních voleb na těchto variantách dostatečně nepracovalo a nikam je neposunulo. „Bohužel se prospalo rok a půl času."

„Město musí při plánování počítat nejen s investicemi na obnovu, ale musí mít na paměti i to, že se také rozhoduje o následném provozu. Tedy o tom, jak provozní náklady ovlivní rozpočet města v budoucnu," oponuje starostka města Šárka Škrabalová.

Opočno si nechalo specialisty z České spořitelny vypracovat analýzu. Ta konstatuje, že nejvhodnější variantou pro Opočno je využít dotaci na opravu a současně do ní vložit vlastní prostředky. Až pak bude objekt prodejný.

Utáhne město opravu?

„Získat dotaci na rekonstrukci ve výši 80 i více procent by bylo velmi příjemné. Ovšem má to dvě stránky. Po dobu pěti let by se zde nesměla provozovat žádná výdělečná činnost. I proto z původního zájmu o koupi případní investoři vycouvali," říká Slodičák. „V našem městě asi není nikdo, kdo by si nepřál rekonstrukci tak krásného objektu. Opočno má ovšem určité priority. Ví se, v jak špatném stavu jsou chodníky, kolik peněz je potřeba na modernizaci sportovišť a jak vypadá areál bývalé nemocnice. Tam bychom si přáli, aby se uchytil investor, který by začal s jeho revitalizací. Udržování areálu špitálu stojí město nemalé náklady," konstatoval místostarosta a dodal, že by se mu sice líbilo dát 20 až 30 milionů na opravu objektu čp. 2. „Podle mého názoru ale na to město momentálně nemá."

Jelínek je jiného názoru: „Ruinu nikomu neprodáme. Nedaří se to dlouhá léta. Příští rok nám sice na hlavu nespadne, ale nenechme si utéct šanci na velké peníze na opravu!"

Po téměř hodinu dlouhé diskusi byl bod o uzavření příkazní smlouvy se společností Dabona, která by Opočnu měla zprostředkovat žádost o dotaci na rekonstrukci č. 2, odložena na příští veřejné zasedání městského zastupitelstva.