„Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou rodiče učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Kromě přihlášky k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit rodný list, očkovací průkaz a čestné prohlášení. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem,“ uvádějí vyučující na webových stránkách mateřinky, kde také naleznete veškeré informace.