To se některým obyvatelům nelíbilo. Nyní přinášíme rozhovor se zástupcem agentury VP Secure s.r.o., která se stará o pořádek ve městě.

Co všechno v rámci spolupráce pro město Opočno zajišťujete?
Naše firma zajišťuje komplexní bezpečnostní služby, které zahrnují kontrolu bezpečnosti občanů při veřejných akcích. Stará se i o zajištění pořádku a bezpečí ve městě a nepřetržitou ochranu objektů pomocí pultu centrální ochrany. Spolupráci s městem jsme zahájili v roce 2012

S jakými problémy se ve městě nejčastěji setkáváte?
Největší problém vidíme ve scházení se hlavně nepřizpůsobivých a podnapilých občanů na veřejném prostranství, v menší míře ve výtržnostech mladých.

Jak v těchto případech postupujete?
Většina incidentů je řešena pokáráním, výstrahou a domluvou. V případě páchání trestného činu informujeme policii.

Vzpomínáte si na nějaký kuriózní případ, který jste v Opočně řešili?
Začátkem dubna jsme odchytili toulavého pejska, kterému jsme na vlastní náklady zajistili odvoz na veterinární kliniku v Hradci Králové, kde ho ošetřili. Dokonce jsme pejskovi našli i nového majitele, u kterého je do dneška spokojený.

Jaká je vaše spolupráce s Policií České republiky a místními občany?
Spolupracujeme především s Policií Rychnov nad Kněžnou a můžeme říci, že spolupráce s nimi je výborná. Našich služeb využívají také místní občané, kteří nás v případě problémů kontaktují telefonicky na bezpečnostní lince 775 621 622, popřípadě upozorní přímo hlídku, která je v terénu.

Jak hodnotíte vývoj bezpečnostní situace v Opočně v posledních letech?
V posledních letech se bezpečnost ve městě velmi zlepšila. Počet nepřizpůsobivých občanů poklesl a mnozí z nich si jsou vědomi našich hlídek ve městě. Zaznamenáváme tak v Opočně méně incidentů.

Máte nějaké doporučení pro občany, jak se zachovat v případě, že jsou svědky trestné činnosti nebo narušování pořádku ve městě?
V případě konání trestného činu je potřeba zavolat nejprve policii a následně naši bezpečnostní agenturu.
Pokud by se jednalo o porušení veřejného pořádku, stačí přivolat naši hlídku.