Změny jsou vidět například na Kupkově náměstí, kde byl vysázen nový záhon brslenů a tavolníků.

„Pod Husovým balvanem jsme vytvořili zdařilou skalku a samotný kámen s portrétem Jana Husa jsme prořezem dřeviny vystavili na odiv," popsala Renáta Tichá, která v Opočně zajišťuje ochranu přírody a krajiny.

Dále byl rozšířen vstup do zelené části parčíku tak, aby každého lákalo navštívit toto malebné a klidné místo pod třemi lípami.

„Další zdařilou úpravou je skalka u vstupu do městské knihovny," poznamenala pro opočenský zpravodaj Renáta Tichá.
Za největší úspěch letošního jara však považuje vysázení květinových záhonů  v Kodymově ulici.

„Byly zde osázeny tři záhony. První se nachází u klášterní zdi a jeho dominantou je prozatím katalpa zakrslá. Druhý záhon se nachází před Mariánským kostelíkem. Poslední záhon leží naproti kostelíku a skládá se ze tří jednotlivých úseků," dodává Renáta Černá.