„Dovolujeme si vás požádat, abyste se z důvodu vlastní bezpečnosti a s ohledem na postup výstavby, nepokoušeli zamezit čerpání vody, např. vypnutím čerpadla, vyhozením jističe apod. Jedná se totiž o zásah, který způsobuje materiální a věcné škody. Pokud by byl prokázán úmysl, byla by právní cestou požadována náhrada škody,“ vysvětlují stavbyvedoucí Tomáš Danda a stavitel Jan Šrámek.