„Rozebírat se začnou 10. ledna,“ sdělil za organizátory akce Jiří Králíček z občanského sdružení Abakus, které je spolupořadatelem.