Více než tři desítky obrazů, které byly již od restituce v majetku Kristýny Colloredo-Mansfeldové, byly odvezeny na zámek Dobříš.

Stojí zatím neúspěšná jednání o zpoplatnění zápůjčky, vedená od poloviny loňského roku. „Kristýna Colloredo-Mansfeldová neměla zájem ponechávat obrazy, které jsou jejím výlučným majetkem, bezplatně na zámku, který v jejím vlastnictví není. O setrvání obrazů na místě jsme ale vedli jednání a z naší strany jsme učinili maximální možné ústupky," uvedl Tomáš Nahodil, právní zástupce někdejší majitelky opočenského zámku.

Podle jeho slov je snaha šlechtičny dohodnout se s památkáři patrná i z toho, že po krachu jednání o zpoplatněném užívání bylo jako řešení navrženo reciproční bezplatné užívání zámeckého letohrádku pro kulturní účely.

Čas byl jen do září

Tuto možnost ale zdejší kastelán odmítl jako nereálnou. „Jednání o letohrádku jsou podle nás zástupným problémem. Majetek ve vlastnictví státu bychom nemohli bezplatně zapůjčit, ani kdybychom chtěli," řekl Josef Jirák.

Jediným možným řešením tak zřejmě zůstávala dohoda o zpoplatnění zápůjčky obrazů. Prostor pro jednání byl ale limitovaný. „Jednání musela být završena do konce září. Pokud bychom totiž nepodali výpověď do 30. 9., smlouva o bezúplatné zápůjčce by se automaticky prodloužila o jeden rok,"dodal Tomáš Nahodil.

Přestože čas pro jednání byl podle právního zástupce majitelky obrazů dostatečný, dospět ke kompromisu se nepodařilo. „Druhá strana požadovala nájemné, které nejsme schopni hradit. Po uplynutí výpovědní lhůty tak byly obrazy  odvezeny," řekl dále kastelán.

Podle slov protistrany byly ale požadavky majitelky v dolní polovině rozmezí, které určil soudní znalec. Přesto by částka byla v řádu statisíců korun. „Podle stanoviska odborného posudku by měl roční nájem činit jedno až deset procent z tržní ceny zapůjčených předmětů. Ta se přitom pohybuje v desítkách milionů," oponuje právní zástupce majitelky s tím, že dveře k budoucímu možnému návratu rodového majetku na zámek Opočno nejsou zavřené.

Postupně je nahrazují

Kastelán zatím ujišťuje, že běžní návštěvníci by neměli změnu pocítit. Odvezené obrazy jsou totiž postupně nahrazovány jinými exponáty z opočenských sbírek.

Jako tragédií nevidí odvoz uměleckých děl ani vedení města. „Obrazy jsou majetkem Kristiny Colloredo-Mansfeldové a pokud se nepodařilo dospět ke kompromisu, měla plné právo si je odvézt. Vzhledem k bohatosti zámeckých sbírek si myslím, že ztráta tak bolestná nebude," uvedl starosta Štěpán Jelínek.

Motivy jsou různé

Z Opočna bylo na zámek Dobříš, který je v majetku Jeroma Colloredo-Mannsfeld, odvezeno 34 obrazů namalovaných mezi 15. a 19. stoletím. Jsou mezi nimi rodové portréty i výjevy s mytologickou a náboženskou tématikou.

Tato díla jsou součástí movitého majetku, který soud přiřkl v rámci restitučních řízení potomkům původních majitelů. Nejdříve byla v bezpodílovém vlastnictví Jeroma a Kristiny Colloredo-Mansfeldových, ale po jejich vzájemném vyrovnání se stala majetkem hraběnky. Ta je doposud bezplatně zapůjčovala Národnímu památkovému ústavu, zatímco její bratranec si svou část sbírky odvezl už před dvěma lety.