Krajské zdravotnictví by tím ušetřilo 24 milionů korun. To by také otevřelo možnost zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče v ostatních oborech. Tento návrh však nejprve musí projednat dozorčí rada krajského zdravotnického holdingu a orgány kraje: rada, zdravotní výbor zastupitelstva a krajské zastupitelstvo. V Opočně operační sály bez zásadní rekonstrukce nemohou pokračovat dál. Uvádí mj. včerejší tisková zpráva Královéhradekého kraje.
„Budoucnost chirurgického oddělení v Opočně je nyní otevřená,“ uvedl minulý týden ve čtvrtek pro Deník tiskový mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi. Žádné rozhodnutí o uzavření oddělení podle něj v tu chvíli nebylo na stole.

(zr)

TISKOVÁ ZPRÁVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ze dne 1. března 2010

Nemocnice čekají změny: chirurgie má opustit Broumov a Opočno

Zlepšení péče o pacienty, úspory v krajském zdravotnictví a zdokonalení systému krajských nemocnic – to vše přinesou připravované a nezbytné změny ve struktuře Oblastní nemocnice Náchod. Málo využívaná a již technicky nevyhovující chirurgická oddělení jejích poboček v nemocnici v Opočně a Broumově by měla podle návrhu k letošnímu 30. červnu skončit. Krajské zdravotnictví by tím ušetřilo 24 milionů korun. To by také otevřelo možnost zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče v ostatních oborech.

Operační výkony opočenského a broumovského pracoviště by měli lékaři provádět ve velkých krajských nemocnicích, které mají lepší vybavení i odpovídající zázemí pro pacienty. Tento návrh však nejprve musí projednat dozorčí rada krajského zdravotnického holdingu a orgány kraje: rada, zdravotní výbor zastupitelstva a krajské zastupitelstvo.

„Chirurgická oddělení v Opočně i v Broumově jsou velmi málo využívaná. Operační sály nesplňují hygienické a bezpečnostní požadavky: operovat na sálech s vadnou elektroinstalací by znamenalo vědomé ohrožení pacientů i zdravotnického personálu. Kraj by musel nejdříve do rekonstrukce chirurgických oddělení investovat desítky milionů korun. O chystaných krocích jsem již jednala se starostou Opočna a starostkou Broumova a ředitel náchodské nemocnice jedná s primáři,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Chirurgické oddělení v Broumově nesplňuje dlouhodobě bezpečnostní a hygienické předpisy. Tamní pracoviště je v podstatě bez personálu a využívali jej především soukromí lékaři k privátním výkonům. V Opočně operační sály bez zásadní rekonstrukce nemohou pokračovat dál. Jsou tam prováděny jen méně náročné operace, navíc často pacientů z jiných spádových oblastí. Zrušení lůžkových částí chirurgických oddělení nemá představovat zásadní problém v systému krajského zdravotnictví, dostupnost a kvalitu zdravotní péče tím nesníží: dosud pacienti stejně využívali především zázemí velkých nemocnic.

Broumov ani Opočno krajští zdravotníci neopustí: případné akutní, méně závažné chirurgické výkony budou provádět i nadále tamní ambulance. Plánované operace poskytnou nemocnice v Rychnově a Náchodě. Zrušením chirurgických pracovišť se naopak otvírá prostor pro dílčí rekonstrukce – vznikne komfortní prostředí pro pacienty následné péče či rehabilitace. Lůžka opočenské a broumovské chirurgie se změní na lůžka následné péče. Rovněž jednotky intenzivní péče v nemocnicích budou dále fungovat.

„Krajské zdravotnictví by mělo díky této restrukturalizaci ušetřit zhruba 24 milionů korun. Pracoviště v Opočně i Broumově byla dosud ztrátová, po přesunu chirurgie budou mít vyrovnané hospodaření. Změny krajské zdravotnictví nutně potřebuje, aby bylo jeho financování udržitelné a péče o pacienty co nejlepší,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Vedení krajského zdravotnictví komunikuje průběžně s vedením Opočna i Broumova. Veškeré informace o chystaných změnách s předstihem obdrželi oba starostové, se kterými bude o jednotlivých krocích jednat vedení kraje i královéhradecký hejtman.