Všude kolem sebe slyšíme: „Moje dítě nechce sportovat. Neustále se válí u počítače.Udělejte s tím někdo něco!“ Když se však začnou konečně ledy hýbat a sportovní kluby rozšiřují svoji členskou základnu, přijde velká facka. Jako v případě pozastavení dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kvůli korupční aféře. O některou finanční podporu jako v případě dotací na sportoviště asi přijdou žadatelé úplně. Ostatní finanční injekce se zpozdí. Jak se to asi projeví v klubech? Není na výplaty, není na pronájem. Tudíž nebude mít kdo děti trénovat a ty nebudou mít kde sportovat. A jaké jsou vůbec teď podmínky v klubech? Data si nechala zpracovat Česká unie sportu. A výsledek je alarmující - 76 procent tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dostatek prostředků na svoji činnost, 94 procent klubů a jednot nemá v současné době dostatek finančních prostředků na ohodnocení trenérské práce.

Omezí Peltovo dědictví sport? V regionu se problémů nebojí

Před rokem zatřásla nejen sportovní veřejností dotační aféra Miroslava Pelty, šéfa fotbalové asociace. Ta měla za následek „zmrazení“ finanční podpory pro sport. Na Rychnovsku ovšem úbytek peněz pro fotbalové kluby neznamenal výraznější zátěž.

„Ony dotace nehrály zase takovou roli v našem rozpočtu. Pozastavené byly pouze dotace za členy, které šly přes FAČR a jejich zpoždění nás tedy zasáhlo minimálně. Provoz klubu ohrožen není a ani jsme nemuseli nijak snižovat náklady na činnost,“ uvedl Deníku před časem za kostelecký fotbalový klub Miroslav Umlauf s tím, že finance se sportovcům daří získávat přímo z rozpočtu města, z takzvaných přímých dotací od ministerstva či od sponzorů. Podstatnou úlohu též hrají členské příspěvky.

Pozastavení dotací nepocítili ani v okresním Rychnově nad Kněžnou.

Dotace, ze které jsme čerpali největší finanční prostředky od MŠMT, byla vyplacena ještě před vypuknutím kauzy na ministerstvu školství a zmrazením finančních prostředků. Zbývající dotace nebyly v takové výši, aby jejich po zastavení mělo vliv na chod klubu. Nicméně celá kauza vrhá velmi špatné světlo na fotbal jako takový a určitě nepřispívá k jeho propagaci,“ okomentoval záležitost předseda rychnovského klubu Václav Brůžek s dodatkem, že stát celkově do sportu dává méně finančních prostředků. Stejně tak jako v sousedním Kostelci, rychnovský klub získává podstatnou finanční podporu z rozpočtu města. Nedílnou součástí hospodaření jsou i neopomenutelné členské příspěvky či pomocná ruka sponzorů a dílčí dotace.

Dotace od státu mají přísnější pravidla
„Pravidla pro dotace jsou zpřísněná. Jedná se především o administrativu. Nicméně dotace se dostávají,“ uvedl předseda rychnovské pobočky České unie sportu Jiří Bartoš s tím, že plánované finanční dotace od státu má unie přislíbeny. Sportovní kluby pod Orlickými horami tak od vypuknutí dotační aféry do současnosti „zmrazení“ finančních dotací výrazně nepocítily. I přes přísnější pravidla při podávání žádostí se chod klubů a oddílů nezastavil.