VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kudy jet a čemu se raději v kraji vyhnout

VÝCHODNÍ ČECHY - Dopravní omezení v celém východočeském regionu

25.7.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Josef Němec

okr. Hradec Králové

- Dopravní omezení na silnici č. I/33. V termínu od 9. do 25. července 2007 budou prováděny plošné výspravy na silnici č. I/33 (E 67) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/30813 (odbočka na Rodov za autobazarem Trotina), přes obce Holohlavy a Černožice až na hranice okresu HK ve směru na Náchod. Podle rozsahu prací bude doprava řízena buď kyvadlově pomocí semaforů, případně pouze dopravním značením s vyznačením přednosti v jízdě. V dotčených úsecích bude snížena rychlost na 30 km/h. a bude zde zakázáno předjíždění.

- Opravy silnice č. I/11. V termínu od 9. do 31. července 2007 budou prováděny velkoplošné výspravy na silnici č. I/11 (E 67) v úseku od Nového Města u Chlumce n. Cidlinou ke křižovatce se silnicí č. III/32728 (odbočka na Chudeřice a Kosičky). V úseku bude snížena rychlost na 30 km/h. a bude zde zákaz předjíždění. V části úseku (přes železniční nadjezd u Nového Města) bude od 14. do 17. 7. 2007 jednosměrný provoz ve směru od HK na Prahu, objížďka pro směr od Prahy (i pro nákladní vozidla z dálnice D 11) na Hradec Králové bude vyznačena po silnici č. I/36 a dále pak po silnici III. tř. č. 32728 přes obce Chudeřice a Káranice zpět na silnici č. I/11.

- V návaznosti na výstavbu autobusového terminálu a úprav prostorů je omezen vjezd k hlavnímu nádraží v Hradci Králové - ul. S. K. Neumanna, Puškinova a Riegrovo náměstí.

- Od 18. 4. do odvolání začnou v souvislosti s rekonstrukcí pivovaru v Hradci Králové stavební práce v úseku od Fortny po Mosteckou ulici. V pracovní dny v době od 7:00 do 21:00 , v sobotu od 7:00 do 13:00 bude provoz od Mostecké ulice k Fortně jednosměrný, v opačném směru bude úsek neprůjezdný. Omezení dopravy neplatí pro MHD.

!!- Uzavírka silnice č. I/11.V týdnu od 16. do 22. července2007 budou prováděny opravy okružní křižovatky silnic č. I/11, III/32438 a MK Zelená ul. v Hradci Králové. Z tohoto důvodu budou část okružní křižovatky a jízdní pás silnice č. I/11 ve směru na Prahu úplně uzavřeny. Jednosměrná objížďka bude vedena ve směru od Náchoda ze silnice č. I/11 vpravo na silnici č. III/32438 do Stěžer, zde vlevo na č.II/324 a dále na č. I/11. Úsek od Stěžer až ke křiž. s I/11 bude jednosměrný.

- Oprava okružní křižovatky u ČKD.V termínu od 16. do 22. července 2007 budou probíhat opravy živičného povrchu v prostoru okružní křižovatky u ČKD u Hradce Králové. Provoz bude střídavě veden vždy pouze v jednom jízdním pruhu.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy

-Od 22. 2.do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/37v úseku mezi křižovatkami se silnicí č.II/337 směrem na Seč a na Ochoz u obce Nasavrky. Důvodem je provádění prací při čištění Pivovarského rybníku v obci Nasavrky. Nákladní vozidla budou odvážet bláto a jiné nánosy ve směru od rybníku po silnici II/337 a následně po silnici I/37, kde na úrovni čerpací stanice odbočí vpravo na louku. Na uvedenou situaci budou řidiči upozorněni dopravním značením (zatím bez omezování rychlosti jízdy).

Silnice II. třídy

- Od 1. 4.do 30. 9. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/343 a III/343 10 v obci Kameničky. Důvodem je výstavba chodníků. Pracovní úseky budou dlouhé max. 50 m.

- Od 14. 5. do 30. 9. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/354v obci Svratouch. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/358 - křižovatce se silnicemi III/358 3 a III/358 9 v obci Orel. Důvodem je rekonstrukce křižovatky a průtahu obcí směrem na Zaječice.

- Od 28. do 29. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/357 v obci Proseč u Skutče - napojení kanalizační přípojky.

- Od 26. 7. do14. 9. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/343mezi obcemi Hlinsko a Rváčov - oprava mostu. Provoz bude řízen světelnými signály po souběžné pomocné vozovce.

- Od 15. 7. do 30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín u budovy ZŠ - oprava vstupu do budovy.

- Od 23.do 31. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/356 v Luži u křižovatky s místní komunikací Za Pilou - rekonstrukce vododovodu a kanalizace.

- Od 6. do 31. 8. 2007 (max. 2 dny v termínu) bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín - napojení na vodovodní řad.

Silnice III. třídy

- Od 9. 7. do 14. 10. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/358 28 v obci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev.č. 35828-3. Objízdná trasa bude vyznačena na trase mezi obcemi Bělá - Luže - Radim - Dobrkov - Podlažice - Hroubovice - Bělá.

- Od 4. 6. do15. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnicích č.III/356 1, III/322 71, III/322 74, III/322 73 v obci Městec. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Od 13. 6. do 31. 8. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III/34016 v obci Pohled. Důvodem je provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 4. 7. do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č.III/340 16 a místních komunikacích v obci Čejkovice - provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 2. 7. do 31. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/337 56 mezi obcemi Horní Bezděkov a Prosíčka. Důvodem je oprava propustů. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích II/337 - III/337 55 - II/343.

- Od 2. 7. do 31. 10. 2007 bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9 v obci Vlčnov. Důvodem je výstavba kanalizace. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2 - II/358 - I/37 (Slatiňany-Chrudim).

- Od 10. 7.do 25. 7. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici III/358 1 v obci Slatiňany,, m.č. Presy. Důvodem je provádění prací při napojení kanalizace.

- Do 31. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/343 7v Hlinsku (Wilsonova ulice). Důvodem je havárie kanalizační přípojky.

- Od 30. 7. do 31. 10. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 26 v Chrudimi v úseku od vjezdu k čerpací stanici Shell po železniční přejezd (za okružní křižovatkou u plynáren směrem na Ostřešany) - rekonstrukce kanalizace.

- Od 18. 7. do 30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 3 v průtahu obce Rtenín - pokládka vodovodního řadu.

Ostatní komunikace

- Od15. 5.do 15. 9. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace Soukenická v Chrudimi. Důvodem je provádění stavebních prací v souvislosti s opravou opěrné zdi náhonu. Průchod chodcům bude zachován.

- Od21. 5. do 31. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace J.E. Purkyně v Chrudimi v úseku od křižovatky s MK Spojovací po křižovatku se silnicí č. I/17 (U Guláška). Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu. V rámci této akce dojde ke kratšímu dopravnímu omezení na silnici I/17 při napojení na stávající vodovod a kanalizaci (přesný termín není dosud stanoven). Od 18. 7. do 30. 8. 2007 bude úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce místní komunikace.

- Od 4. 6. do 29. 9. 2007 dojde k úplné uzavírce místních komunikací Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdovo náměstí v Chrudimi. Důvodem je rekonstrukce těchto komunikací. Práce budou prováděny na etapy a mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy bude provoz v uvedených ulicích vyloučen.

- Od9. 7.do 31. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na místní komunikaci ČSA v Chrudimi u křižovatky s ulicí Škroupova. Důvodem je rekonstrukce horkovodní jímky.

- Od 17. 7. do 29. 8. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Šafaříkova v Hlinsku - výstavba kanalizace a vodovodu.

Kulturní a sportovní akce

Skuteč - Posvícenský jarmark - dne 18. 8. 2007 (07:00 - 13:00) dojde k úplné uzavírce centra Skutče (náměstí a přilehlé MK)

Chrudim - 11. ročník MTB MARATON RUBENA MANITOU ŽELEZNÉ HORY - dne 28. 7. 2007 (05:00 - 22:00) dojde k úplné uzavírce a dopravnímu omezení v centru Chrudimi (Resselovo nám. , Tyršovo nám., Školní nám. a další přilehlé místní komunikace). Důvdoem je konání závodů na jízdníchkolech. Délka trasy 115 km: Chrudim - Sobětuchy - Šiškovice - České Lhotice - Nasavrky - Hluboká - Barovice - Chloumek - Modletín - Klokočov - Hoješín - Běstvina - Počátky - Vápenný Podol - Bojanov - Krásné - Křižanovice - Licibořice - Slatiňany - Chrudim. Délka trasy 50 km: Chrudim - Sobětuchy - Šiškovice - České Lhotice - Nasavrky - Javorné - Křižanovice - Licibořice - Slatiňany - Chrudim. Po opuštění města Chrudimi trasy vedou zejména mimo pozemní komunikace - nebezpečná místa budou zajištěny pořadatelskou službou, jinak za běžného provozu.

okr. Havlíčkův Brod

- Od 10. 4. do 10. 9. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/150 v úseku Pavlíkov – Vilémovice. Důvodem úplné uzavírky je přeložka silnice č. II/150. Objížďka se značení je vedena po silnici č. III/01832.

-Od 23. 4. do 19. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v Havlíčkově Brodě. Důvodem je rekonstrukce komunikace a vybudování nové okružní křižovatky silnic č. III/03811 a místní komunikace ul. Průmyslová.

- Od 9. do 31. 7. 2007
bude úplná uzavírka silnice č. II/350 v obci Šlapanov, která navazuje na předcházející dopravní omezení. Důvodem uzavírky je rekonstrukce komunikace a vybudování kanalizace. Objížďkové trasy budou řádně vyznačení přechodným dopravním značením.

okr. Jičín

- Ve dnech 9. 7. - 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/286 - ulice Vrchlického v Jičíně. Jedná se o úsek od okružní křižovatky ul. Husova. Objízdná trasa: jeden směr přes sídliště, druhý ul. Sv. Čecha, Tyršova a Husova - výjezd přes okružní křižovatku. Důvodem je rekonstrukce silnice č. II/286.

- Ve dnech 1. - 31. 7. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. I/35 u obce Jinolice. Jedná se o úsek od křižovatky na obec Jinolice po železniční přejezd. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem je oprava povrchu vozovky v délce cca 320 m.

- Ve dnech 1. - 31. 7. 2007 budečástečná uzavírka po polovinách vozovky nasilnici č. I/32 -ulice Jičínská v Kopidlně. Jedná se o úsek před železničním přejezdem ve směru na Jičín.Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, uzavírka bude pouze po dobu provádění prací od 6:30 do 18:00v pracovní dny. Důvodem je oprava povrchu vozovky.

- Od 17. do 29. 7. 2007 bude částečná uzavírka po polovinách vozovky na silnici č. I/35. Jedná se oúsek mezi obcemi Ostroměř a Bílsko u Hořic. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem jsou velkoplošné výspravy povrchu vozovky .

okr. Náchod

- Od 2. 5. do 10. 11. 2007 bude úplná uzavírka úseku silnice č. II/299. Důvodem je rekonstrukce mostu č. 299-003.Objízdné trasy: Pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 3,5 t provoz sveden přes provizorní most podél stávajícího mostu. Provoz v tomto úseku bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Pro nákladní automobily nad 3,5 t vedena po sil. Rychnovek č.II/285; III/285 12; II/304; Slavětín č. III/308 18; Rohenice č. II/308; Jasenná č.III/308 15.

- Od 10. 4. do 31. 8. 2007 - úplná uzavírka silnice č. III/302 7 v obci Martínkovice - rekonstrukce mostu č. 002! Objízdné trasy: Pro veškerý provoz po sil. č. II/302; II/303; III/302 5; III/303 24.

- Od 18. 6. do 31. 10. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III 303 26 v obciHeřmánkovice, kde proběhne rekonstrukce mostu. Provoz bude odkloněn po provizorní cestě a mostě.

- Od 10. 6. do 30. 10. 2007 budečástečnéomezení na silnici č. II/303 v Polici nad Metují. Důvodem jsou stavební úpravy stávající silnice č. II/303, ul. Nádražní, v rámci stavby přeložky silnice č. II/303.

- Od 9. 7. do 27. 9. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě - místní komunikace,Husovo náměstí a ul. Palachova - stavební úpravy (rekonstrukce). Objízdné trasy: pro osobní dopravu po MK, ul. Žižkova, Mánesovo nábř., Purkyňova, silnice č. III/285 26 ul. B. Němcové až po okružní křovatku se silnicí č. I/33, ul. Pražská (kř. Slávie), pro nákladní dopravu nad 3,5 t po silnici č. I/33, ul. Běloveská přes okr. křižovatku se silnicí č. I/14 (Tauchmanka) po silnici č. I/33 ul. Pražská až na okružní křižovatku.

- Od 16. 7. do 31. 10. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě namístní komunikaci ul. Českoskalická - v úseku od křižovatky s místní komunikací U Zastávky (malá pošta) po křižovatku s místní komunikací ul. Štefkova, rekonstrukce(stavební úpravy). Objízdné trasy: pro všechna vozidla po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích. Vozidlům do 3,5 t dočasně povoleno odbočení vlevo ze sil. I/33, ul. Pražská do MK, ul. Bratří Čapků (OD Albert).

- Úplná uzavírka v obci Říkov - silniceč. III/304 21 a č. III/285 13 - obnova krytu. Od 28. do 29. 7. 2007 - silnice č. III/285 13 (Říkov - Česká Skalice) úplná uzavírka. Dne 30. 7. 2007 silnice č. III/304 21 (Říkov - Jesenice) úplná uzavírka.Objízdné trasy : silnice č. II/304, III/285 17, přeložka silnice č. I/33 (obchvat) a silnice č. III/285 14.

okr. Pardubice

- Dne 20. a 21. 7. 2007 bude omezen provoz na silnicích III. tříd pod Kunětickou horou z důvodu konání akce. Dopravní policisté upozorňují návštěvníky, že je zde omezený počet parkovacích míst (cca 200 vozidel). Z tohoto důvodu může dojít,v důsledkuzaplnění parkoviště, k zákazu vjezdu. Provoz budou usměrňovat na místě policisté. Doporučujeme použít k přepravě na místo raději MHD nebo jízdní kolo. Návštěvníci se tak vyhnou situaci, kdy své vozidlo budou muset nechat odstavené ve velké vzdálenosti od místa konání akce.

- Silnice č. I/35 v úsekumotorest Koliba a obec Býšť -částečná uzavírka z důvoduoprav trhlin ve vozovce od 23. 7. (od 08:30) do27. 7. 2007 (do 15:00) .

- Dne 18. 8. 2007 (14:00 - 15:30) bude úplná uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích v Hradecké ulici. Důvodem budejízda kaskadérů.

- Silnice č. II/324 v obci Pardubice, Zborovského náměstí -omezení provozu z dúvoduoprav zastávkových zálivů proběhne od10. 7. do19. 10. 2007.

- Od 10. 6. do 30. 11. 2007 se bude opravovat most na silnici č. II/322 v obci Dašice, ul. Komenského. Tato silnice bude neprůjezdná.

- Od 1. 8. do 30. 11. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/333 mezi obcí Staré Ždánice a odbočkou na obec Dolany. Porovz zde bude veden po souběžné provizorní komunikaci. Důvodem je rekonstrukce mostu.

- Od 11. 4. do 31. 8. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/322 Litětiny – Vysoká u Holic z důvodurekonstrukce komunikace.

- Od 16. 7. do 31. 8. 2007 proběhne rekonstrukce propustků na silnici č. III/3238 - 2 propustky od silnice č. I/36 po obec Křičeň. V úseku budeúplná uzavírka - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci.

- Od 10. 7. do 31. 8. 2007
bude omezení provozu na silnici č. I/36 v obci Pardubice - Dubina (křižovatka Husova). Důvodem je výstavba okružní křižovatky.

- Silnice č. I/37 v úseku Pardubice - Dražkovice (cca 2 km) -částečné omezení (kyvadlové řízení provozu). Důvodem jepokládka mikrokoberce od 23. 7. do5. 8. 2007.

- Místní komunikaceBohdanečskáx Poděbradská v Pardubicích -úplná uzavírka z důvoduopravy horkovodního potrubí od 17. do 24. 7. 2007.
- Silnice č. II/333 v obci Břehybude úplně uzavřenadne 11. 8. 2007 (11:00 - 18:00). Důvodem jesportovní akce - Stadion cup Břehy 2007.


okr. Rychnov nad Kněžnou

- Od 9. 5. do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení (uzavírka jednoho jízdního pruhu) na silnici č. II/321 od křižovatky se silnicí č. III/3216 ve směru na obec Skuhrov nad Bělouv obci Kvasiny z důvodu výstavby kanalizace. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ. Pro vozidla do 3,5 t bude obousměrně značena objízdná trasa po silnicích III. tříd (Kvasiny - Debřece - Skuhrov).

- Od 9. do 31. 7. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku od okružní křižovatky v obci Rychnov nad Kněžnou po křižovatku se silnicí č. III/31810 v obci Lupenice z důvodu opravy živičného krytu silnice č. I/14.

- Od 16. 7. do 20. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/318 a č. II/321 mezi obcemi Častolovice a Solnice z důvodu opravy silnice. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ.

- Od 26. do 29. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. II/319 a III/31910 v prostoru náměstí v obci Rokytnice v Orlických horách z důvodu konání Anenské pouti. Objízdná trasa bude značena po místních komunikacích.

- Od 4. do 5. 8. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. II/298 v prostoru náměstí v obci Opočno z důvodu konání tradiční poutě Porcinkule 2007. Objízdná trasa bude vyznačena.

okr. Semily

- Od 26. 3. do 31. 8. 2007 bude částečná uzavírkakomunikace č. II/283 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev.č.283-006). Od 2. 4. do 31. 8. 2007 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev.č.283-007). Důvodem je celková rekonstrukce těchto mostů. Bude užita světelná signalizace.

- Od 1. 4. do 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka komunikace č. II/292 - most v Semilech (ev. č. 292-004). Objízdná trasa: a) po mostním provizoriu pro voz. do okamžité hmotnosti 10 t, b) pro vozidla nad 10t- od Jilemnice po silnici č. I/10 Poniklá - Na Mejtě, vlevo na č. II/290, za Roprachticemi vlevo po silnici č. II/289 na obec Semily, c) pro vozidla nad 10t- od Železného Brodu a od Zeleného Háje - po silnici č. II/283 směr Košťálov, č. II/286 Mříčná -Jilemnice. Důvodem je celková rekonstrukce mostu.

okr. Svitavy

- Od 23. 7. 2007 do odvolání bude uzavřenamimoúrovňová křižovatka silnic č. I/35 a č. II/371 u Moravské Třebové, ve směru na Mohelnici. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé bývalé silnici č. I/35 a přes obec Linhartice.

okr. Trutnov

- Ve dnech od 23. 7. až 30. 10. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v obci Vrchlabí, ul. Lánovská. Důvodem je stavba cyklotrasy podél komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod.

- Ve dnech od 9. 7. až 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/147 v úseku mezi obcemi Mladé Buky - Trutnov. Důvodem je celková rekonstrukce dvou mostů č. 14-071 a č. 14-073. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením

-Od 2. 4. do 31. 10. 2007 bude částečné omezení provozu na silnici č. II/300 v obci Lipnice. Důvodem jsou práce na výstavbě vodovodu a kanalizace . Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

- V termínu od 1. 6.do 22. 7. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. III/30012a úplná uzavírkaul. Alešova v obci Dvůr Králové nad Labem. V úseku budeomezen provoz na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti. Důvodem je frézování vozovky a překopy komunikace. Objízdná trasa pro úplnou uzavírkyje vedena po silnici č. II/300, ul. 28. října,ul. Dvořákova a ul. Bezručova

- Od1. 6.do 31. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 v katastru obce Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi u řeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30 km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.

- Na silnici č. II/325 v obci Mostek - Souvrať ( v km 26,234) je omezení průjezdu vozidel na mostu č. 325-013 z důvodů havarijního stavu. Omezení spočívá v osazení betonového svodidla a zúžení silnice na jeden jízdní pruh a snížení rychlosti na 30 km/hod.

- Dne 11. 8. 2007 (7:00 - 18:00) bude úlpná uzavírka silnice č. III/30014včetně křižovatky se sil. III/29923 v obciKohoutov. Důvod: pořádaní akce "Lidová řemesla Kohoutov 2007". Objízdná trasa do obce Kohoutov - Vyhnánov je po silnici č. I/37, III/30015, III/3073 a III/29923. Silnice III/3012

- V termínu od 27. do 29. 7. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. III/3012, ul. Žižkova, Nám. T.G. Masaryka a ul. Dr. Beneše v obci Úpice. Důvod: pořádání místní pouti. Objízdná trasa pro úplnou uzavírky je vedena po MK, ul. Revoluční, silnici č. I/14, ul. Na Veselce, Palackého a po silnici č. II/304, ul. Dr. Hejny

- Ve dnech od 27. 3. do 30. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. M.Gorkého v Trutnově z důvodů rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. I. etapa: od ul. Na Struze po ulici M. Majerové, II. etapa od ul. Bří Čapku po ulici U Pramene. Objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/16, ul. Na Struze, Polská, dále po místních komunikacích Úpské Nábřeží, Na Lukách, Svažitá, Kryblická, U Pramene, M.Gorkého, Bří Čapků a S. K. Neumana.

- Ve dnech od 18. 7. do 10. 9. 2007 bude přechodná úprava spočívající v omezení provozu, snížení rychlosti na 30km/hod. a úplná uzavírka v období od 11. 9. do 20. 11. 2007 na místních komunikacích, ul. Lomní. V. Nováka a ul. Novoměstská v obci Trutnov. Důvod : rekonstrukce a dostavba ul. Novoměstská a Lomní. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku je vedena po silnici č. I/16, ul. Polská a dále po MK, ul. kpt. Jaroše.

- Dne 1. 9. 2007 (8:00 - 20:00) a dne 2. 9. 2007 ( 6:00 - 22:00) bude částečná uzavírka místní komunikace, Krakonošova náměstí a částí ul. Bulharská v Trutnově z důvodů konání akce " Trutnovský jarmark ".

- Do20. 7. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Blanická u Jiráskova náměstí v Trutnově z důvodů výkopových prací pro vodovodní a kanalizační přípojku. Objízdná trasa není stanovena.

- Ve dnech 11. 8. 2007 od 6:00 do 04:00 dne 12. 8. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Krkonošská v úseku od ul.Sv.Čecha s ul. Husova a nám Míru v obci Vrchlabí. Důvod: pořádání akce "Krkonošské pivní slavnosti" . Objízdná trsa je stanovena po MK, ul. Sv. Čecha,ul. Labská a ul. 5. května.

okr. Ústí nad Orlicí

- Od 16. 7. do 18. 11. 2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu u Tyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.

- Od 16. 7. do 19. 8. 2007 z důvodu rekonstrukce silnice č. II/360 bude úplná uzavírka v úseku Letohrad, Qanto - Šedivec a objízdná trasa povede přes Mistrovice.

- Od 27. do 29. 7. 2007 bude na silnicích okresu Ústí nad Orlicí probíhat cyklistický závod juniorů "Regionem Orlicka". Provoz bude řízen pořadateli. Dne 28. 7. 2007 v čase 8:00 - 12:00 bude uzavřena silnice č.II/311 Lanškroun - Nepomuky. Objízdná trasa povede přes Tešňovec.

- Od 15. 4. do 22. 7. 2007 bude v ocbi Česká Třebová, u silnice č. I/14, prováděna v chodníku rekonstrukce plynovodu a provoz je řízen semafory.

- Od 1. 5. do 31. 7. 2007 bude v Ústí nad Orlicína silnici č. I/14 prováděno čištění kanalizačního řadu. Provoz bude řízen přechodným dopravním značením.

- Od 18. 6. do 15. 9. 2007 proběhne modernizace silniceč. II/311, ul. Kralická v Lanškrouně. Provoz bude operativně řízen přechodným dopravním značením. Při pokládce asfaltového krytu bude uzavírka úplná.

25.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník21 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky nebo e-mailem petra.kapucianova@energomontaze.cz., - NSO/SOU, - řidičský průkaz sk. B, - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, - fyzická zdatnost (manipulace s těžšími břemeny), - příjem a výdej materiálu ze skladu, úklid skladových prostor, koordinace uskladňování, - průkaz VZV není nutný, - nástup dle dohody.. Pracoviště: Energomontáže votroubek s.r.o. - pracoviště, Strojnická, č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Petra Kapuciánová, +420 773 794 137.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Seřizovač24 500 Kč

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) Seřizovač CNC strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail job@pewag.cz nebo osobně na pracovišti. , Požadavky:, - SOU strojírenského zaměření, - praxe ve strojírenství vítána, - manuální zručnost, samostatnost a zodpovědnost, - jeřábnický a VZV průkaz výhodou, - fyzická zdatnost - fyzicky náročná práce, Náplň práce:, - seřizování strojů a obsluha , - znalost programu Fanuc výhodou, Zaměstnanecké výhody:, - stravenky, flexipassy, 5 týdnů dovolené, sick days, - příspěvek penzijního připojištění, pojištění odpovědnosti, - vzdělávací kurzy, školení, - odměna za 100% přítomnost na pracovišti po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců (2.500,- Kč), - po zapracování mzda od 28 500,- Kč, - PP na dobu určitou s možností prodloužení, nástup možný ihned.. Pracoviště: Pewag s.r.o., Smetanovo nábřeží, č.p. 934, 517 54 Vamberk. Informace: Petra Luňáčková, +420 494 549 132.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/ka nákladního automobilu MAN do 7,5 t (kontejnerové nákladní vozidlo). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky nebo e-mailem petra.kapucianova@energomontaze.cz., - NSO/SOU, - řidičský průkaz sk. C + E (profesní průkaz), - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, - přeprava materiálu na stavby po Východních Čechách, - nástup dle dohody.. Pracoviště: Energomontáže votroubek s.r.o. - pracoviště, Strojnická, č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Petra Kapuciánová, +420 773 794 137.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu26 500 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/ka nákladního vozidla. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26500 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Kontakt telefonicky po - pa od 8:00 do 16:30 hodin nebo e-mailem praca@ccs-cargocustomsservice.sk., - ZŠ, - ŘP sk. C + E, kvalifikační karta řidiče, karta do tachografu, - cestovní náhrady cca 7500 Kč měsíčně, - psychická způsobilost.. Pracoviště: Ccs - cargo customs service s.r.o. - pracoviště, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Miroslava Mrnčová, +421 260 103 306.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Na výstavišti Incheba Praha se konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World.

Na turistickém veletrhu získal Královéhradecký kraj tři ocenění

Stupně vítězů Čtyřhru starších žákyň ovládly doberské stolní tenistky Eliška Koďousková a Lucie Bačinová.

Koďousková třikrát zlatá!

Ve fabrice Federal Mogul hořelo, dva lidé skončili v péči záchranářů

Kostelec nad Orlicí - Ve čtvrtek o půl osmé ráno začalo hořet v kostelecké fabrice Federal Mogul. Zaměstnanci firmy se včas dostali do bezpečí. Město bylo zahaleno kouřem.

Děti podpořily svého ředitele peticí

Královéhradecko, Kopidlno - Lavinu reakcí spustilo v Kopidlně prosincové rozhodnutí rady města. Radní pověřili tajemnici přípravou podkladů pro výběrové řízení na ředitele zdejší základní školy. Pavel Berný je ve funkci šestým rokem a radnice má nyní rozhodnout, zda na vedoucí místo v základní škole vypíše konkurz nebo zda současný ředitel ve funkci setrvá.

Dobruška zdolala těsně Vsetín, ale ve východočeském derby prohrála

Dobruška - Prvoligové florbalistky FBC Dobruška po těsné výhře nad Vsetínem nestačily ve východočeském derby na Vysoké Mýto a v průběžné tabulce jim patří čtvrtá příčka.

Laufař a král bílé stopy vyrazil medaili s Hančem a Vrbatou

Královéhradecko/ Jablonec - Česká mincovna mapuje příběhy naší historie. Představila medaile věnované dvojici Hanč a Vrbata. Další pak budou následovat.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT