V desetině případů ochránce práv klientů vyhodnotil stížnost jako oprávněnou a vyzval příslušnou společnost Skupiny ČEZ ke zjednání nápravy. V regionu východních Čech dosud ombudsman řešil 378 podnětů.

Ombudsman Skupiny ČEZ, který před pěti lety jako první v energetickém sektoru ČR začal sloužit zákazníkům, obdržel jubilejní 3 000. podnět. Současně v těchto dnech padla také hranice 300 případů, kdy ombudsman stížnosti zákazníka vyhověl. Josef Sedlák (na snímku) a jeho tým znovu prověřují a řeší podněty zákazníků, kteří v minulosti se svou stížností nebo reklamací neuspěli u příslušné společnosti Skupiny ČEZ.

Protože hranice 2 tisíc obdržených podnětů padla loni v červnu, znamená to, že od té doby řeší ombudsman v průměru více než dva podněty denně. Zatímco za celý rok 2011 mu přišlo na stůl 518 podnětů, letos byla tato meta zdolána už v průběhu srpna. V regionu východních Čech dosud ombudsman řešil celkem 378 podnětů.

V desetině případů Ombudsman ČEZ klientům vyhověl a vyzval příslušnou společnost Skupiny ČEZ ke zjednání nápravy. Jedná se buď o případy, kdy byla chyba na straně společností Skupiny ČEZ, případně ombudsman použil specifický přístup a zohlednil zejména sociální situaci podatele. V některých případech společnostem Skupiny ČEZ doporučil provedení změn v postupech nebo přijetí účinných nápravných opatření.

„Základními principy naší práce jsou nestrannost vůči zákazníkům na jedné straně i vůči společnostem Skupiny ČEZ na druhé straně a důslednost. Znamená to, že šetříme každý případ od začátku, nezávisle na předchozích závěrech šetření společností Skupiny ČEZ z reklamačních řízení či řešení stížností," připomíná Josef Sedlák.
Z východních Čech dosud letos zamířilo k ombudsmanovi 91 podnětů. Největší porce řešených podání se zatím letos týká oblasti reklamace měření, smluvních záležitostí, reklamace zálohy plateb, odkladu splatnosti a odpuštění dluhu, majetkoprávních vztahů a neoprávněných odběrů. V 97 % případů vydal ombudsman stanovisko ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Zhruba polovina zákazníků kontaktuje Ombudsmana ČEZ prostřednictvím internetových stránek. ⋌(zr)