V lednu se konala dvě okresní kola – Matematická olympiáda v kategoriích Z5 a Z9 a Dějepisná olympiáda. Obě tyto soutěže se konaly na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Velice nás všechny překvapila účast v obou těchto soutěžích, i když se školní kola konala již na podzim roku 2013 a žáci se museli na okresní kola se svými pedagogy více připravovat nad rámec toho, co se na školách běžně vyučuje. Skutečně je vidět, že je mezi dětmi o tyto soutěže zájem a mají také chuť věnovat se přípravě na okresní kola nad rámec svých školních povinností.
Hned po 1. únorovém týdnu, kdy náš okres měl jarní prázdniny, se se soutěžemi „roztrhl pytel" a konala se okresní kola v cizích jazycích – německý a anglický jazyk, dále pak Olympiády v českém jazyce pro žáky základních škol, víceletých gymnázií a středních škol a Zeměpisná olympiáda, která se uskutečnila v ZŠ Solnice.
V únoru nás také čekala dvě okresní kola soutěží ZUŠ – hra na kytaru (ZUŠ Kostelec nad Orlicí) a hra na smyčcové nástroje (ZUŠ Rychnov nad Kněžnou). A co nevidět tady budou březnová okresní kola dalších soutěží, která již „klepou na dveře".
Touto cestou bych ráda poděkovala VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou za jejich laskavé zapůjčení učeben již uskutečněných soutěží a také ZŠ Solnice za zapůjčení učeben a skvělého zázemí pro organizaci okresního kola Zeměpisné olympiády.
Také bych ráda poděkovala všem porotcům a porotkyním, kteří tyto soutěže na úrovni okresních kol vyhodnocovali a mnohdy měli skutečně velmi napilno, protože počty soutěžících byly v některých soutěžích dosti vysoké. Poděkování patří i pedagogům, kteří své žáky na tato okresní kola připravovali.
Soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech oceňovaných místech, velice gratuluji, protože většinou jsou tato místa spojená i s postupem do krajského kola dané soutěže (pokud je tedy pro onu soutěž krajské kolo vyhlášeno), ale pochvalu si samozřejmě zaslouží i ti, kteří se na oceňovaných místech neumístili. Ona už samotná účast v okresním kole je pro většinu dětí velkým úspěchem. Vždy před začátkem klání, když soutěžící na okresním kole vítám, zdůrazňuji své motto:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" A za ním si stojím.

Petra Jedlinská, koordinátorka okresních kol soutěží v Rychnově nad Kněžnou, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje