Zadaný příklad byl složitostí daleko nad rámcem probírané látky a s pýchou a uznáním musím vyzdvihnout zejména výkon těch, kteří se umístili mezi prvními čtyřmi, protože řešení dotáhli ke zdárnému konci. Není pro učitele větší radostí, než když jeho student vlastní pílí překoná um jeho samého nad vaším výkonem smekám. Přeji zejména studentům čtvrtého ročníku mnoho úspěchů a děkuji za excelentní reprezentaci naší školy. Zároveň bych rád poděkoval hodnotitelům Michalu Čihákovi a Milanu Šulcovi za odborný dohled a vedení školy za velice chválenou podporu při přípravě soutěže.

Jaroslav Kudr