Na projekt obci poskytl návratnou peněžní výpomoc Královéhradecký kraj, určena bude na předfinancování této akce.