Město připravilo sběr použitého potravinářského oleje a tuků. Celkem deset černých plastových nádob s nápisem „oleje a tuky“ by mělo být rozmístěno na různých stanovištích do konce roku. Jejich seznam je k dispozici na webu města.

„Oleje nesmí být vhazovány ve skleněných lahvích, pouze v uzavřených plastových obalech nebo v PET lahvích. Do nádob se nesmí vhazovat technické oleje (převodové, motorové, hydraulické), maziva a jiné mazací kapaliny,“ dodává Gabriela Marková.