Reklamní poutače mohou být umístěny pouze na budovách, kde sídlí obchod či provozovna, na kterou upozorňují. Pro jednu provozovnu bude použito vždy jen jedno logo. Reklamní prvky nesmí zakrývat dekor průčelí a architektonické prvky domů.

Plánek

Na průčelí a štíty se nebudou umisťovat žádné světelné poutače. Vyhláška upravuje také použití polepů na oknech. Na balkony a ploty nebudou moci v památkové zóně lidé umístit žádné reklamní plachty.

Město upravilo také zásady umisťování reklam v ochranném pásmu kulturních nemovitých památek města. Opět se všemi reklamními prvky bude zabývat správní orgán státní památkové péče. V některých bodech se pravidla mírně liší. Více k vyhlášce čtenáři naleznou na internetových stránkách Rychnova nad Kněžnou.