Projekty „Klíč k úspěchu I“ a „Šance pro zdravotně postižené“ jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V letošním roce však došlo k dalšímu značnému rozšíření aktivit sdružení. Práce s dětmi a mládeží se rozšířila o mezinárodní aspekt Evropské dobrovolné služby. Pro dospělé je připraven rozsáhlý vzdělávací program zaměřený na komunikaci, marketing, management, i práci s PC. OKO je také realizátorem projektu Šance pro zdravotně postižené, v kterém mohou najít podporu osoby nezaměstnané se sníženou pracovní schopností.

Tento projekt je určen pro osoby nezaměstnané se sníženou pracovní schopností s cílem tyto lidi motivovat, odborně vyškolit a napomoci jim zprostředkovat jejich pracovní uplatnění.

Obsahem projektu jsou motivační semináře, rekvalifikační kurz „Manažerské minimum“ s akreditací a poradenská činnost. Zajímavý je mzdový příspěvek pro zaměstnavatele těchto osob. Na každé nově vzniklé pracovní místo může zaměstnavatel získat až 60 tis.Kč. Na tomto projektu, který potrvá do 30.června 2008 spolupracujeme s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou.

Osobám, které projeví o spolupráci zájem a budou do projektu vybráni následně, pomůžeme při hledání a získávání nového pracovního místa a nabídneme jim účast v dalším vzdělávání – rekvalifikačním kurzu s akreditací. Tyto osoby budou mít po dobu projektu a celý následný rok možnost bezplatného poradenství v našem centru i u lektora odborného vzdělávání.

V současné době proběhly motivačně informační kurzy a začíná odborná část – rekvalifikační kurz „Manažerské minimum“. Kurz je koncipován tak, aby si účastníci osvojili znalosti a dovednosti, které potřebují při výkonu zaměstnání v kanceláři. Obsah vzdělávání: individuální rozbor osobnosti, tržní ekonomika a společnost, tvorba databáze činností, podniková ekonomika (cash-flow, náklady, investice, finanční analýza, controlling, směrnice, firemní náklady), kancelářské vybavení (komunikace, prezentace), komunikace (PC, telefon, komunikace s okolím, delegování, vedení, image), marketing (produkt, výroba, služby, obchod, obchodní vztahy, klienti, právní vztahy, občanský zákoník, obchodní zákoník, obchodní dovednosti, asertivní chování, ceny, bankovnictví, pojišťovnictví, personální práce, cíle, strategie). Z oblasti znalosti práce s PC: MS Outlook, Internet, MS Word, MS Excel, Powerpoint. Součástí jsou i praktická cvičení, individuální práce a zkoušky ústní i písemné. Časový rozsah je 144 hodiny.

Tyto projekty „Klíč k úspěchu I“ a „Šance pro zdravotně postižené“ jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.