Konkrétně jeho jedna šarže. Přestože většina lékařů na Rychnovsku již tuto „řadu" přípravku nemá, rodiče se ptají, zda nemohou nastat komplikace u dětí, které byly touto šarží přípravku oočkovány.

Vakcíny již aplikovány

Základní očkovací schéma spočívá v podání tří 0,5 ml dávek nebo dvou dávek. „Vakcíny této šarže už dávno nemáme, byly očkovány v únoru, březnu a dubnu, nyní užíváme vakcíny úplně jiné šarže," vyjádřila se k záležitosti praktická lékařka pro děti a dorost z Rychnova nad Kněžnou. Distributor ji prý kontaktoval v úterý uplynulého týdne kvůli výměně vakcíny.

„Nikdo neměl žádné komplikace, které by vyplynuly z případné kontaminace vakcíny," ujišťuje. „Výměna u nás neproběhla, protože jsme tuto vakcínu ani neměli, takže jsme jen zkontrolovali šarže v ledničce. Informace jsme obdrželi po internetu i telefonicky," hovoří na stejné téma lékařka Iva Matějusová z Kostelce nad Orlicí.

Přestože krajská hygienická stanice nemá s tímto případem nic společného, s rukama v klíně nečekala. „Z vlastní iniciativy jsme rozesílali pediatrům zprávy o tomto faktu," sdělila Eva Beranová z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Hradec Králové.

Podle výrobce jde pouze o preventivní opatření z důvodu možné mikrobiální kontaminace, k tomu však tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Veronika Babicová Petláková uvádí: „Veškeré podklady byly posouzeny odborníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a byly vyhodnoceny se závěrem, že nedošlo k ohrožení zdraví naočkovaných pacientů, a není tedy nutné přijímat žádná speciální opatření."

Žádné ohrožení zdraví

Ve vyjádření k opatření výrobce ujišťuje, že neexistuje žádné riziko pro děti, kterým již tato vakcína byla podána: „V této chvíli společnost nemá žádný důkaz, že tato událost představuje vážné zdravotní riziko pro pacienty, a proto nepřikročila k opatření přímo vůči pacientům, kteří již byli očkováni. Je třeba zdůraznit, že mikrobiální kontaminace byla identifikována ve výrobním prostoru, ve kterém je prováděna část výroby některých komponent, a ne ve vakcíně samotné."