Škola získala finanční podporu ve výši 699 640,88 Kč.

Již před zahájením projektu na naší škole fungoval mediální kroužek, v rámci kterého žáci tvořili příspěvky ve formě videa pro školní internetovou televizi.

Členy kroužku činnost velmi bavila a především byl patrný jejich pokrok. V praxi jsme si tak ověřili, že videotvorba a s ní spojené postupy mají velký potenciál využití ve škole a jsou vhodným nástrojem pro komplexní rozvoj žáků.

Projekt nám dal možnost zapojit mnohem více žáků a učitelů, zabývat se jednotlivými postupy podrobněji či zajistit potřebné technické vybavení. Žáci a učitelé naší školy mohou díky projektu pracovat s videokamerami, stativy, mikrofony, počítači, projekční technikou, klíčovacím plátnem, studiovými světly nebo střihovým softwarem.

Klíčové aktivity

První tzv. klíčovou aktivitou projektu bylo víkendové soustředění pro členy redakčního týmu školní televize, které se konalo v Hradci Králové.

Zde byly položeny základy pro týmovou spolupráci a žáci se seznamovali s obsluhou nové techniky. Setkali se také s profesionálním kameramanem, odbornicí na mluvený projev a odbornicí na tvorbu mediálního sdělení.

Během třídenního pobytu u Stříbrného rybníka si žáci sami vyvodili pravidla pro práci s technikou a pravidla důležitá pro týmovou spolupráci.

Dalšími klíčovými aktivitami bylo tvoření reportáží o životě školy, vytvoření dokumentu o škole a městě Borohrádku.

Také byly navrhovány a realizovány aktivity se složkou videotvorby zařaditelné do běžné výuky. Závěrečnými aktivitami projektu bylo vydání publikace s názvem Videotvorba ve škole, po kterém následovalo třídenní proškolení učitelů naší školy.

Učitelé se učili

Učitelé byli seznamováni s obsluhou techniky, základy filmové řeči, zpracováním videa na počítači či s metodickými postupy. Rovněž se věnovali praktickým cvičením.  

Metodická příručka Videotvorba ve škole je v on-line verzi dostupná i na webových stránkách projektu a mohou ji tak používat i další školy.

Celý projekt byl uzavřen závěrečnou prezentací v městském kině spojenou s promítáním nejzdařilejších videí.

Projekt Školní televize na ZŠ TGM v Borohrádku

Získání vysoké finanční podpory je jistě podstatným faktem. Neméně významnou skutečností je ale i to, že se žáci naučili mnoho nového, měli možnost zajímavým způsobem trávit volný čas či seznamovat veřejnost s aktualitami ze života školy a města.

Zapojili jsme se i do soutěže Zaostřeno na toleranci, do které jsme zaslali dva různě pojaté příspěvky. Úspěch jsme zaznamenali v projektu Crossing borders via videos, jehož jsme autory a koordinátory. Do tohoto projektu je zapojeno jedenáct evropských zemí.

Prvním soutěžním úkolem bylo vytvořit krátké video o své zemi, městě a jazyce. V každé škole se konal filmový festival s přehlídkou všech snímků vytvořených na dané téma a zároveň také proběhlo hlasování o tři nejlepší videa.

Náš videopříspěvek obsadil v mezinárodní konkurenci druhé místo. Následující krátké soutěžní filmy přibližovaly typický den ve škole ve všech zemích zapojených do projektu.

Z hlasování při filmových festivalech v jednotlivých školách vzešel celkový vítěz a my jsme měli velkou radost, protože právě naše škola se svým soutěžním příspěvkem zvítězila.

I v médiích

Také nás těší, že reportáž našich žáků ze Dne historie v Borohrádku byla uveřejněna na webových stránkách České televize a část redakčního týmu se zúčastnila celostátního rozhlasového  živého natáčení pořadu Domino Českého rozhlasu.

Žáci se rovněž seznamovali s náplní práce profesionála. Navštívili např. televizní studio společnosti Meteopress na pražském Barrandově, kde si všichni vyzkoušeli moderování předpovědi počasí, sídlo FTV Prima nebo studia Českého rozhlasu Hradec Králové.

Projekt  Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí skončil 31. srpna 2012. Natáčení příspěvků pro internetové vysílání ale pokračuje i nadále a v této době se již těšíme na říjnové setkání školních televizí v Příbrami, které se koná pod záštitou České televize. Především však věříme, že projekt napomůže většímu využívání videotvorby nejen na naší škole.  

Za realizační tým projektu Mgr. Iva Přibylová a Mgr. Michal Přibyl