Rovněž myslivci na Rychnovsku získají finanční odměny za ulovenou zvěř.

 

„Cílem vyplácení odměn je vedle snížení populace divočáků na území kraje také zamezení přenosu nebezpečných nakažlivých chorob jako je svalovičnost či vzteklina,“ uvádí Jiří Vambera, radní Královéhradeckého kraje odpovědný za oblast zamědělství a životní prostředí.

Právě případ nakažení zvířete parazitem svalovce byl na Rychnovsku zaznamenán na podzim loňského roku v oblasti Orlických hor. „Jednalo se však o velmi ojedinělý případ tohoto výskytu,“ konstatuje předseda okresního mysliveckého spolku Josef Jansa.

Odstřel divočáků by rovněž měl vést ke snížení škod na zemědělských kulturách a pozemcích. V lese je naopak černá zvěř užitečná. Likviduje vývojová stadia hmyzu, který lesům škodí.

Velké přemnožení prasat podle myslivců zatím nehrozí. „Kvůli loňské zimě odešla spousta jarních vrhů. Pro vysokou sněhovou pokrývku a mrazy mnoho selat zmrzlo,“ vysvětluje Josef Jansa. Letošní zima byla už příznivější, ideální právě pro život mladých prasat.