Ve štafetě otázek, na které odpovídají lídři stran kandidujících ve městě v komunálních volbách, se prostřednictvím odpovědí představují lidé, kteří by mohli usednout do křesla starosty.

Dnes pokračuje Jaroslav Tichý. Je mu 57 let, má středoškolské vzdělání a není členem žádné strany. Do roku 1993 pracoval ve vedoucích pozicích v zemědělských podnicích. V roce 1993 se stal referentem správy majetku na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou, kde v roce 1995 povýšil na vedoucího odboru správy majetku.

Nejprve odpovídá na otázku svého předchůdce Milana Nováka: Budete respektovat poměrné zastoupení stran a sdružení, která budou zvolena do zastupitelstva v orgánech města?
Zastoupení v orgánech města neurčuje jeden člověk. Je výsledkem povolebních jednání úspěšných stran a hnutí. Výsledky voleb jsou jistě velmi vážným kritériem při obsazování jednotlivých orgánů města. Důležité bude také to, zda úspěšná strana nebo hnutí bude mít ve svém středu zástupce, který se dané problematice bude moci věnovat z důvodů časových nebo profesních.

Co považujte za největší problém Rychnova nad Kněžnou a jak byste ho řešil?
Zainvestování území pro bytovou výstavbu, kolektivní i individuální. Zlepšení vzhledu jednoho z nákupních center města v Havlíčkově ulici. Dopravu ve středu města, parkování. Dále stav komunikace Dlouhá Ves – Roveň. Tato komunikace není v majetku města. Doufám, že na základě příslibu krajského úřadu dojde k její rekonstrukci v roce 2011.

K řešení skoro všech výše jmenovaných „problémů“ je zapotřebí značné množství finančních prostředků. Nemám jednoduchý recept na okamžité řešení. Vím jen, že rozpočet města nedokáže zafinancovat vše. Je důležité intenzivně pracovat na získávání dotací. Tak je jedině možné realizovat výše uvedené projekty.

Jakou část města máte nejraději?
Nevím jestli nejraději, ale zámecký park na mě působí velmi příjemným dojmem.

Kterou nebo které budovy města byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Myslím si, že zbořeno toho už bylo v Rychnově dost před rokem 1989. Když se někdy probírám fotografiemi starého Rychnova, je mi trochu líto, že některá místa nenávratně zmizela. Je mi ovšem jasné, že někdy musí staré věci ustoupit novým, ale s větším citem. Bourat tedy nic.

Co bych si přál? Aby se městu podařilo zajistit prostředky na opravu budovy speciální školy v Kolowratské ulici. Je to jedna z mála ještě neopravených budov v majetku města.

Kam by měla vést nová silnice z města, aby se zrychlil provoz nebo vytvořilo úplně nové spojení?
Samozřejmě, že by městu opravdu pomohla realizace tzv. západního obchvatu města od Zbuzan po Spravedlnost za novou hasičskou zbrojnicí.
Nemyslím si však, že vybudování této komunikace bude v brzké době státem realizováno. Předpokládám, že po dokončení rekonstrukce komunikace z Častolovic do Solnice dojde ke zklidnění dopravy i na komunikaci I/14 procházející naším městem.

Co je reálné a v moci města, je vybudování propojení sídliště Mírová pod teplárnou na komunikaci 319 směr Rokytnice. Tím by se podstatně ulehčilo obyvatelům bydlícím v Sokolovské ulici a v jejím okolí a částečně i ve středu města.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Kolik bude zapotřebí. Nějaký čas si ale určitě nechám pro svoji rodinu.

Koho byste pozval do úřadu jako prvního, pokud byste se stal starostou?
Vedoucího finančního odboru, protože schválení vyváženého rozpočtu města na příští rok považuji za velmi důležitý krok nového zastupitelstva.

Jaké schopnosti vašeho předchůdce byste rád měl?
Předvídavost.

Jak snášíte kritiku?
Docela dobře.

Máte osobní vzory? Koho?
Nemám osobní vzory. Mám rád příjemné lidi se smyslem pro humor.

Přispíváte na charitu?
Občas. Snažím se pomoci potřebným i jiným způsobem.

Za jakých okolností byste řekl: Jsem naprosto spokojen?
Nevím, jestli naprosto , ale spokojen bych byl v případě návratu příjmů z daní do rozpočtu města v objemu roku 2008. V tom případě by se daleko lépe řešily potřeby obyvatel města.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Jak jsem již řekl, nemám žádné vzory. Vážím si však pana Winstona Churchilla za to, jak dokázal neuvěřitelným způsobem během druhé světové války zmobilizovat Anglii k její záchraně. Tím i možná celou Evropu nebo dokonce svět.