Vzadu jsou vidět ještě pozůstatky starého skleníku, nebo spíš jeho kostry. Pro jistotu jsou obehnané páskou, vpředu jsou však už vyvýšené záhonky a kousek od nich posezení a také altán. Poněkud nevšední, jeho součástí je malá knihovna, lůžko a malá lezecká stěna, na níž zkouší svoji šikovnost drobotina. Tak dnes vypadá část klášterního areálu v Opočně, kam lidé dlouhá léta neměli přístup, jen při příležitostných akcích. Vznikla tu komunitní zahrada. Na tu další jsou nejen místní ještě zvědavější.

Ukrytá je uvnitř stavebního komplexu kláštera. Navnadil je už letošní objev krásné fresky, která byla odhalena při odstraňování náletů na stěnách tamní studny.

„Je tady ještě jedna zahrada, která je uvnitř kláštera. Je to rajská zahrada, kde je krásná studna a pod tou studnou je spousta chodeb a ty chodby někam vedou. Budeme pracovat na tom, abychom se dozvěděli, kam vedou a jak je to tady všechno propojené,“ prozradila při otevření klášterní zahrady starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Z areálu kláštera. Freska
Překvapení: v zahradách opočenského kláštera se ukrývala krásná freska

Bude se hledat také recept na budoucí využití budov kláštera. Klášterní areál je majetkem Královéhradeckého kraje a nyní je pod správou Muzea a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Samotný klášter je v současné době nepřístupný, bude třeba ho zrekonstruovat.

„Opravujeme nyní jeden komín, ale jsou to opravy, které považujeme za nezbytné, aby se nezhoršoval stav areálu. Co se týče nějakého dalšího využití kláštera, o tom se ještě jedná a hledá se. Proto se ani do žádných rozsáhlejších rekonstrukcí nepouštíme, aby nešlo o zmařenou investici,“ vysvětluje ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

Do strategického materiálu, který bude využit pro plány, jak využít klášterní areál, má být zapojena i veřejnost.

Zahrada kláštera by nyní měla být otevřená v parkovém režimu každý den od rána do večera, přes noc se bude uzamykat. Na podzim se bude otevírací doba zkracovat.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Zanedlouho se přitom návštěvníci podívají i do tajemné rajské zahrady. „Rozhodli jsme se, že ji zpřístupníme příležitostně už letos, poprvé, myslím, v rámci Porcinkule. Bude to v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem, protože technický stav nám tam zatím neumožňuje pustit lidi v rámci bez dozoru, aby se nedostali někam, kde by si mohli ublížit. Letos by takto měla být zpřístupněna, tuším, asi třikrát,“ říká ředitel rychnovského muzea.

I do nyní otevřené zahrady se starým sadem se však lidé těšili, hned první den prozkoumávali její zákoutí a mohli si odsud navíc odnést i kulturní zážitek, který jim spolu s dalšími vystupujícími z místní základní umělecké školy připravila Filharmonie Hradec Králové. A nebylo to letos naposledy. Do srpna se v zahradách uskuteční několik kulturních akcí, kromě koncertů, výstavy či promítání. Prostor pro ně vznikl po odstranění azbestových okálových přístaveb z dob minulého režimu a dřevěného průchodu, který k nim vedl. Ani v jeho případě nešlo o žádnou historickou součást kláštera.

Podívejte se, jak to tu vypadalo před několika desítkami let i celkem nedávno:

Někteří návštěvníci měli příležitost poznat tyto prostory o něco blíže už loni, kdy tu jako dobrovolníci začali budovat komunitní zahradu.

„Do zahrady bylo umístěno osm laviček, z toho jedna kruhová kolem stromu v sadu, pět stolů se židlemi (20 ks) a mobilní multifunkční přístřešek s posezením, knihovnou, lezeckou stěnou, kreslicí tabulí a outdoorovou závěsnou postelí. Mobiliář byl pořízený, aby bylo v zahradě vytvořeno zázemí pro trávení volného času a odpočinek. Dále byly do přístavby kláštera umístěny automaty na kávu a s občerstvením, takže si návštěvníci zahrady budou moci v zahradě posedět u kávy,“ prozradila další novinky Lucie Maříková z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu, která má projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně na starosti.

V pracích na komunitní zahradě se pokračuje. „Založili jsme vyvýšené záhonky, zasadili jsme první semínka a sklidili první úrodu ředkviček. Dále jsme vytvořili základ pro dýňový záhon a v zahradnicích pracích budeme v příštích týdnech pokračovat,“ dodává.

Do tvorby strategického materiálu o budoucnosti kláštera bude zapojena i veřejnost.

Klášterní komplex v Opočně byl už v roce 1958 vyhlášen kulturní památkou, založen byl na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Lidé sem měli možnost nahlédnout jen příležitostně při několika akcích.

„Pro nás Opočeňáky je nejdůležitější, že se zahrady otevřely, že si sem můžeme přivést své přátele, své známé, budeme moci zde posedět,“ uvedla mimo jiné při nedělním zpřístupnění opočenská starostka, která se těší na další spolupráci a co dalšího v budoucnu klášter nabídne.

Z klášterních zahrad. Azbestové domky se mění v trosky.
Azbest z kláštera v Opočně mizí, v areálu vznikne komunitní zahrada

„Otevření a trvalé zpřístupnění klášterní zahrady je vyvrcholením projektu, na kterém intenzivně pracujeme od roku 2021. Zahradu a klášter chceme postupně zpřístupňovat místním i návštěvníkům města Opočna. Celý areál nabízí zajímavé možnosti na jeho využití a je příležitostí pro rozvoj turistického ruchu i místního komunitního života. I z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s vedením města důležitá,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná na sociální oblast, kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.

Zásadní finanční podporu do oživování zahrad bývalého kapucínského kláštera získal Královéhradecký kraj z Norských fondů na realizaci projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně. Dotace pokrývá 4,75 milionu z celkových za 5,3 milionu korun.