Jestliže někdo dluží peníze státu, potažmo obci, mohl by si svůj dluh odpracovat. Tak zní návrh, který se nedávno diskutoval v celorepublikových médiích.
Starostové měst a obcí Rychnovska sice nápad nevítají s otevřenou náručí, ale nezavrhují ho.

„Máme u nás pracovníky na veřejně prospěšné práce, ale nemáme s nimi dobré zkušenosti. Ke každému je totiž potřeba další, který ho při práci hlídá. Ale to je skutečně rozdíl člověk od člověka. Nicméně není to špatný nápad, zejména v případě nevymahatelných dlužníků, ale těch u nás moc nemáme. Je však třeba vypracovat spolehlivý systém, který by zahrnoval i zvýšení pravomocí obcí v tomto případě,“ reagoval na dotaz opočenský starosta Štěpán Jelínek.

Jaroslav Kejzlar z rychnovské Správy majetku města, který má na starost právě pracovníky na veřejně prospěšné práce, je k návrhu také zdrženlivý. Nápad to sice není špatný, ale přivést ho do praxe, aby z toho měla obec užitek, by vyžadovalo vymyslet dokonalý systém. Většina těchto dlužníků totiž bývá bez kvalifikace a není jednoduché jim sehnat práci, která by po finanční stránce vyrovnala jejich dluh. A je problém i s jejich hlídáním. Navíc tito lidé musejí projít školením bezpečnosti práce a zaměstnavatel má za ně zodpovědnost. Takže to není jednoduché,“ míní Kejzlar.

Také kostelecká starostka Ivana Červinková si myslí, že myšlenka pracujících dlužníků není špatný nápad. „V případě lidí, kteří se k dluhům dostali nešťastnou náhodou a nepatří do problematické skupiny těch, kteří nebudou nikdy pracovat, by to mohlo být řešením. U problematických dlužníků by to ale mohl být problém. Souhlasím s kolegy v tom, že by bylo třeba vypracovat systém a posílit pravomoce obcí,“ komentovala návrh kostelecká starostka. Práce za peníze by mohla vyřešit i nedobytné dluhy. „Jsou totiž případy, kdy peníze vymáháme soudní cestou, která je nekonečná, a tudíž drahá. I v takových případech by tento návrh mohl být úspěšný,“ dodala Iva Červinková.

Dobrušský starosta Petr Tojnar je k návrhu spíše skeptický. „U nás umožňujeme lidem pracovat v rámci veřejné služby a dále pak na veřejně prospěšné a obecně prospěšné práce. Problém je v tom, že osmdesát až devadesát procent z nich nedělá, jak by měli. Takže v případě, že by šlo o podobné dlužníky, by byla celá iniciativa spíše ke škodě. V případě lidí, kteří se do problému dostali náhodou, by to však mohlo být řešení. Je ale třeba systém a posílení pravomocí obcí,“ míní.