Nové státní maturity vstoupily do svého druhého dějství, ale od loňského zavedení do praxe doznaly některé dílčí změny. Mezi stovkami studentů z Rychnovska, kteří se jim museli podrobit, byla i Kristýna Poláková z rychnovského gymnázia.

Na včerejší písemnou zkoušku z českého jazyka se učila asi týden, protože většinu sil chtěla upřít na matematiku, která ji čeká v pátek. Té věnovala asi měsíc a půl.

Více se bála slohu

„Na češtinu se ani moc učit nešlo. Didaktický test spočívá v porozumění textu, a to jsem si vyzkoušela na ilustračních testech na internetu. Ani v hodinách na to nebylo moc prostoru, ale ve škole nás vedli k tomu, abychom vždy dobře porozuměli zadání," řekla Kristýna Poláková. Realita ji tak příliš nepřekvapila, protože zadání bylo podobné tomu, které měla možnost si vyzkoušet.

Větší obavu než z dopoledního testu však měla ze slohové práce, jež na ni čekala jen o pár hodin později. „Máme na výběr z deseti témat, ale bojím se toho, že žádné z nich mi úplně nesedne. Také nevím, zda to budu stíhat," svěřila se studentka v mezičase pondělních písemných zkoušek.

Její nejčernější představy se naštěstí nevyplnily. „Témata byla dobrá, takže jsem si vybrala asi za deset minut. Výběr jsem hned na začátku zúžila, jak nám radili vyučující, takže to bylo hned snazší. Mám z toho docela dobrý pocit a snad budu mít i dostatečný rozsah," oddychla si Kristýna Poláková.

Zbytek dne se tak rozhodla trávit relaxací a „vyčistit si hlavu". Podle jejího hodnocení byla dosavadní příprava na státní zkoušku z matematiky dostatečná, takže se nyní bude soustředit na školní část maturity. Tu bude skládat z angličtiny a biologie, protože jejím vysněným oborem je medicína.

Učila se od plesu

Přípravě na maturitu se začala intenzivně věnovat od plesu, který měla její škola 24. února. Na úvahy o případném neúspěchu tak neměla příliš času a ani nezjišťovala, jak by se dal nástup na vysokou školu skloubit s obávaným opakováním v měsíci září.

O letošních novinkách ale ví a jejich přínos vidí rozporuplně. „Předsunutí písemek před ústní část je určitě výhodnější, ale v případě opravování slohových prací si nejsem jistá. Vyučující nás dobře znají a lépe by pochopili to, co chtěl student vyjádřit," zhodnotila gymnazistka.

V čase konečného zúčtování se čtyřletým studiem je velice důležitá podpora okolí a tu prý mladá Rychnovačka má. „Doma mne uklidňují a věří, že to zvládnu. Snaží se mě držet nad věcí," ocenila přístup svých rodičů.

Co změnám v letošním roce říkají ředitelé středních škol v okrese?

MILAN MARŠÍK, ředitel SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
Většina dílčích změn byla skutečně k lepšímu, ale rozhodně by tento proces mohl ještě pokračovat. Dokázal bych si představit i další zjednodušení, především administrativy. Obecně si myslím, že stále není dostatečně využita možnost dvojí obtížnosti maturit.

VÁCLAV PAVELKA, ředitel Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí
Podstatnou změnou bylo přeložení termínu společné části maturit před konání ústních zkoušek. To je rozhodně správně. Na druhou stranu je nyní trochu problém s tím, že studenti museli mít uzavřený ročník již před zahájením maturit, tudíž jsou tak trochu bezprizorní. Vyřešili jsme to konáním konzultačních hodin. Co se týče administrativy, je to lepší, ale stále náročné.

HYNEK MARTINEK, ředitel VOŠ, SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
Změnou v termínu konání společné písemné části došlo k uvedení do normálu. Konečně maturita končí profilovými zkouškami. Vloni to bylo vyloženě trapné. Avšak stále je to šílené papírování. Občas si připadáme jako pitomci, když podepisujeme neustále protokoly o zapečetění či rozpečetění jedné bedny.

YVONA BŮŽKOVÁ, ředitelka, VOS, SOŠ a SOU, Kostelec nad Orlicí
Určitě byly všechny změny ku prospěchu. Nicméně stále by se dalo na papíru ušetřit. Mám tím namysli sáhodlouhý proces administrativy. Pořád podepisujeme nějaké protokoly. Posunem k objektivitě by měl být nový systém hodnocení písemných prací. Vítáme i předsunutí písemné části před ústní a profilovou.

PETR KAČÍREK, ředitel Gymnázia F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
Je to posun k lepšímu, byť administrativa je stále obrovská. Jsem ale rád, že už odpadla nutnost, aby se studenti prokazovali občanským průkazem. To bylo dosti trapné. U změny hodnocení vítáme, že odpadne zatížení našich učitelů a mělo by být i objektivnější.

VLADIMÍR VOBORNÍK, ředitel Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Je dobré, že došlo k předsunutí společné části před ústní zkoušky. V administrativě došlo jen k zanedbatelným změnám, ale už jsme si na to zvykli. Pro studenty zase vznikl větší prostor na přípravu, jelikož ročník mají již uzavřený.